Nr. Fakultet Program Studimi ID MATURE
1 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 160709600005
2 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 161936000319
3 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 161948600065
4 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 162630500064
5 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 161948600066
6 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 162630500003
7 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 162630500057
8 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 161939700013
9 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 161939400300
10 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 163343300015
11 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 162921500026
12 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 162233100051
13 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 161948600028
14 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 161948200016
15 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 161936300039
16 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 161939700515
17 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 161938600084
18 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 161418500066
19 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 161114200065
20 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 161114200081
21 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 162428300134
22 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 163351700021
23 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 162632000087
24 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 161937900310
25 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 161948600076
26 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 162356900008
27 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 161938800073
28 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 163341300109