fbpx
Back
22_L.Burnazi

Ledja MITLLARI (BURNAZI), PhD Cand.


EDUCATION

PhD: Civil Law, University of Tirana (2022 – Ongoing)

Advocate: National School of Advocates, Tirana, Albania (2017)

MSc: Law, (5 years Integrated Program in Law), University of New York, Tirana (2016).

BA: University of Greenwich, London (dual degree with University of New York, Tirana) (2016).

AREAS OF INTEREST

Research: Bankruptcy, Corporate Fraud, Commercial Law, Company Law, Women and Commercial Law

Teaching: Contract Law, Company Law, Family Law, Business Law

EXPERIENCE

Academic Experience

University of New York, Tirana, Faculty of Law and Social Sciences, Department of Law, Assistant Lecturer (2017- Current).

University of Tirana, Faculty of Law, Civil Department, (2018-2020).

Administrative Experience

Dean – University of New York, Tirana, Dean of Students Office (2018- Current).

Professional Experience

Burnazi Legal Office, Legal Assistant, 1 November 2016-1 June 2017

Evrikli Kolovani Legal Office, assistant advocate, October 2016-July 2017

Bozo & Associates, law Officer, June 2017-October 2017 

RESEARCH OUTPUTS

Refereed Conference Presentations

Burnazi L., & Gjika L., (2018). Kontrata martesore dhe rregullımı ı marrëdhënıeve pasurore mıdıs bahskëshortëve. Një përspektıvë krahasuese mıdıs legjıslacıonıt të shqıpërısë dhe atıj të Anglısë. Paper presented at National Conference “E Drejta Private dhe Problematikat e saj ne

Legjislacionin Shqiptar”, organized, by Civil Department, Faculty of Law, University of Tirana. 23 November 2018.