Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji
Uluslararası Sempozyumu
07-09 Eylül 2022, Tiran

Düzenleyen Kuruluş Hakkında

Balkan Araştırmaları Merkezi (BAM), Türkiye Maarif Vakfı Tiran New York Üniversitesi bünyesinde bulunan Avrupa ve Balkan Araştırmaları Enstitüsü çatısı altında faaliyet gösteren bir merkezdir.

17.06.2016 tarihli 6721 sayılı kanun ile kurulan Türkiye Maarif Vakfı, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Eğitim Bakanlığı dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluştur. Vakıf, hâlihazırda 67 ülkede faaliyette bulunurken 49 ülkede ise eğitim faaliyeti yürütmektedir. Vakıf bünyesinde faaliyet gösteren 424 farklı eğitim kurumunda 48.683 öğrenci öğrenim görmektedir. Vakıf, kanundan aldığı yetkiyle eğitim metot ve usulleri ile içerik ve müfredata yönelik bilimsel araştırmalar ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak ve yapılan çalışmalara destek olmak, bu çerçevede süreli ve süresiz yayınlar yapmak, sempozyum, konferans ve çalıştaylar düzenlemek ile bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır.

2002 yılında Arnavutluk’ta kurulan ilk özel üniversite olan Tiran New York Üniversitesi (UNYT) 2018 yılından bu yana Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde yer almaktadır. Eğitim dili İngilizce olan UNYT, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Ekonomi ve Finans Fakültesi ve Hukuk ve Sosyal Bilimler Fakültesi olmak üzere üç fakültede ve dokuz bölümde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir.

UNYT Balkan Araştırmaları Merkezi, Balkan ülkeleri ile Türkiye arasındaki kadim dostlukları, tarihi ve kültürel bağları güçlendirmeyi; ortak ilgi alanlarına yönelik olarak Türk-Balkan projelerini hayata geçirmeyi, bu alanlarda uluslararası sempozyumlar ve bilimsel konferanslar düzenlemeyi, Türk ve Balkan akademisyenler ve öğrencilerin arşiv, kütüphane ve saha araştırmalarına destek olmayı hedeflemektedir.

Sempozyumun Amacı

Türkiye Maarif Vakfının, K-12 kapsamı dışında Arnavutluk’ta Tiran New York Üniversitesi bulunmaktadır. Üniversite bünyesinde Balkanlara yönelik sosyal, ekonomik, siyasal, tarihî alanlarda araştırmalar yapılması amacıyla Balkan Araştırmaları Merkezi kurulmuştur. Arnavutluk’taki Türkçe öğretmeni ve Türkoloji bölümlerinin öğretim üyesi istihdamına destek olmak için üniversite bünyesinde aynı zamanda Türkoloji bölümünün kurulması planlanmaktadır. Arnavutluk’ta Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı ile Arnavutluk Millî Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenen protokol çerçevesinde Türkçe, K-12 kapsamında seçmeli ders olarak kabul edilmiştir. Sözü edilen çalışmalardan hareketle Tiran New York Üniversitesi aynı zamanda Balkanlarda Türkçe öğretimi ve Türkoloji faaliyetlerinin niteliğini artırmayı da amaçlamaktadır.Yukarıda ifade edilen çalışmalara zemin teşkil etmesi amacıyla Tiran New York Üniversitesi Balkan Araştırmaları Merkezi, üniversiteler ve ilişkili kurumlarla işbirliği içinde 07-09 Eylül 2022 tarihleri arasında Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Uluslararası Sempozyumu yapılmasını planlamaktadır.

Sempozyumunun amacı; Türkçe öğretimi ve Türk dili edebiyatı alanlarında Balkanlara yönelik olarak çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek Balkanlarda Türkçe öğretimi ve Türkoloji alanlarındaki temel güncel sorunları tespit etmek, bu sorunlara çözüm önerileri sunmak, Türkçe öğretimi ve Türkoloji çalışmaları üzerine bilimsel araştırmaları değerlendirmek, Balkanlarda Türk edebiyatı: eserler, yayınlar, kişiler üzerine henüz üzerinde çalışma yapılmamış konuları ortaya çıkarmak, kısacası bu alanların geçmişini ve bugününü eleştirel bir bakışla değerlendirmek ve gelecekte yapılabilecek çalışmalara ışık tutmaktır. Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Uluslararası Sempozyumunun bundan sonraki yıllarda da tematik olarak yapılması planlanmaktadır.

Sempozyum Ortakları

 • İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
 • Tiran Üniversitesi, Yabancı Diller Fakültesi
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
 • Trakya Üniversitesi, Balkan Araştırma Enstitüsü
 • Gaziantep Üniversitesi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Uluslararası Balkan Üniversitesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü

Destekleyen Kuruluşlar

 • TC Millî Eğitim Bakanlığı
 • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
 • Türk Dil Kurumu
 • Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
 • Yunus Emre Enstitüsü
 • Türk Tarih Kurumu
 • Türk Hava Yolları
 • Air Albania

Değerli Bilim İnsanları,

Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Uluslararası Sempozyumu, 07-09 Eylül 2022 tarihleri arasında Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenecektir. Sempozyum konuyla ilgilenen dünyanın her tarafından araştırmacılara açıktır. Sempozyuma katılım ücretsizdir. Türkiye’den bildirisi kabul edilen katılımcıların İstanbul-Tiran, Tiran-İstanbul arasındaki ulaşımları (uçak) sempozyum organizasyonu tarafından karşılanacaktır. Sempozyumda sunulan bildirilerin tam metinleri daha sonra yayımlanacak Bildiriler Kitabında basılacak, ayrıca seçilen bildiriler UNYT Balkan Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayımlanan International Journal of Balkan Studies (IJBS) Dergisince basılacaktır.

Sempozyum Kapsamı

Sempozyum kapsamında, öncelikle aşağıda belirtilen konular olmak üzere, Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji ile ilgili çeşitli konulardaki bildirilerin tartışılması planlanmaktadır:

 1. Balkanlarda Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Çalışmaları
 2. Balkanlarda Türkoloji Çalışmaları
 3. Balkanlarda Türkçe Yayınlar ve Edebiyat

Katılım Şartları

 1. Bildiri dili ve sunum dili Türkçedir.
 2. Bildiride Türk Dil Kurumunun “Yazım Kılavuzu”na uyulmalıdır.
 3. Bildiri daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir kongrede sunulmamış olmalıdır.
 4. Sempozyuma başvurular, tam metin üzerinden olacaktır.
 5. Sadece ilk yazarların ulaşım masrafları karşılanacaktır.
 6. Bildirilerin tüm sorumluluğu yazarlara aittir.
 7. Sempozyuma katılıp bildiri sunanlara Katılım Belgesi verilir.
 8. Sunum süresi 15 dakika ile sınırlandırılmıştır. Bunun dışında 5 dakika soru cevap bölümü için ayrılacaktır.
 9. Bildiriler, Türkçe ve İngilizce özetleriyle birlikte tam metin şeklinde, yazım kuralları bölümünde istenen biçimde en geç 29 Temmuz 2022 tarihine kadar sempozyum web sitesi üzerindeki bildiri metni gönderme formu aracılığıyla gönderilmelidir. Bu tarihten sonra gönderilecek bildiri metinleri işleme konulmayacaktır.
 10. E-posta mesajı ya da e-posta eki aracılığıyla gönderilen iletiler dikkate alınmayacaktır.

Önemli Tarihler

Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih5 Ağustos 2022
Kabul edilen bildirilerin ilanı15 Ağustos 2022
Sempozyum Tarihi07-09 Eylül 2022
Tam metinlerin son hallerinin gönderilmesi30 Eylül 2022
Bildiri kitabının basımıKasım 2022

Sempozyum Onur Kurulu

 • Prof. Dr. Mahmut ÖZER (Millî Eğitim Bakanı)
 • Prof. Dr. Birol AKGÜN (TMV Başkanı)
 • Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu (Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı)
 • Prof. Dr. Cihad DEMİRLİ  (MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı)
 •  Prof. Dr. Mahmut AK (İstanbul Üniversitesi Rektörü)
 • Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü)
 • Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU (Trakya Üniversitesi Rektörü)
 • Prof. Dr. Arif ÖZAYDIN (Gaziantep Üniversitesi Rektörü)
 • Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Türk Dil Kurumu Başkanı)
 • Serkan KAYALAR (TİKA Başkanı)
 • Prof. Dr. Şeref ATEŞ (Yunus Emre Enstitüsü Başkanı)
 • Prof. Dr. Birol ÇETİN (Türk Tarih Kurumu Başkanı)
 • Prof. Dr. Suzana GOLEMI (“Luigj Gurakuqi” Işkodra Üniversitesi Rektörü)
 • Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM (Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü)
 • Prof. Dr. Ahmet Emre BİLGİLİ (TMV Başkan Vekili)
 • Prof. Dr. Ayşen GÜRCAN (TMV Mütevelli Heyeti Üyesi)
 • Prof. Dr. Nevzat ŞİMŞEK (TMV Mütevelli Heyeti Üyesi)
 • Dr. Hasan TAŞÇI (TMV Mütevelli Heyeti Üyesi)
 • Mahmut Mustafa ÖZDİL (TMV Mütevelli Heyeti Üyesi)
 • Muhammet Murtaza YETİŞ (TMV Mütevelli Heyeti Üyesi)
 • Selim CERRAH (TMV Mütevelli Heyeti Üyesi)
 • Tuğba IŞIK ERCAN (TMV Mütevelli Heyeti Üyesi)
 • Zekeriya AKÇAM (TMV Mütevelli Heyeti Üyesi)
 • Ahmet TÜRKBEN (TMV YK Üyesi)
 • Prof. Dr. Ekrem ÇAVUŞEVİÇ (Zagreb Üniversitesi, Gazi Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Esmeralda KROMIDHA (Tiran Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Geza DAVID (Elte Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Kerima FİLAN (Saraybosna Devlet Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ksenija AYKUT (Belgrad Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Leyla KARAHAN (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)
 • Ahmet OLMUŞTUR (THY Genel Md. Yrd.)
 • Sinan DİLEK (Air Albania – CEO)
 • Seyhan PENCABLIGİL (Banka Kombëtare Tregtare – CEO)

Sempozyum Dönem Başkanı

 • Prof. Dr. Erkan ERDEMİR (Türkiye Maarif Vakfı Tiran New York Üniversitesi Rektörü)

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

 • Prof. Dr. İbrahim GÜLTEKİN (Türkiye Maarif Vakfı – İstanbul Üniversitesi)

Sempozyum Düzenleme Kurulu

 • Prof. Dr. Mustafa BALCI (İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü)
 • Prof. Dr. Deniz MELANLIOĞLU (İstanbul Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Yakup YILMAZ (İstanbul Medeniyet Üniversitesi, MEB Sırbistan Eğitim Müşavirliği)
 • Doç. Dr. Lindita XHANARI (Tiran New York Üniversitesi, Balkan Araştırmaları Merkezi)
 • Dr. Ömer GÖK (TDK Başkan Yardımcısı)
 • Dr. Önder ÇANGAL (Gaziantep Üniversitesi, MEB Sırbistan Eğitim Müşavirliği
 • Dr. Filiz FERHATOĞLU (İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü)
 • Dr. R. Feridun ELGÜN (Tiran New York Üniversitesi Genel Sekreteri)
 • Metin BULUT (MEB Tiran Eğitim Müşavirliği)
 • Kemal BULUT (Türkiye Maarif Vakfı)
 • Uzman Belgin Tezcan Aksu (Türk Dil Kurumu)

Sempozyum Bilim Kurulu

 • Prof. Dr. Ahmet BENZER, Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN, Trakya Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ahmet KARADOĞAN, Kırıkkale Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ahmet Şefik ŞENLİK, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ali Şükrü ÇORUK, İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Amina Siljak JESENKOVİĆ, Saraybosna Devlet Üniversitesi
 • Prof. Dr. Bahar GÜNEŞ, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 • Prof. Dr. Bayram BAŞ, Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Deniz ABİK, Çukurova Üniversitesi
 • Prof. Dr. Deniz MELANLIOĞLU, Kırıkkale Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ekrem ÇAVUŞEVİÇ, Zagreb Üniversitesi
 • Prof. Dr. Elsev Brina LOPAR “Ukshin Hoti” Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ema MİLJKOVİC, Belgrad Üniversitesi
 • Prof. Dr. Fahri TÜRK, Trakya Üniversitesi
 • Prof. Dr. Fatih BAŞPINAR, Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Prof. Dr. Feyzi ERSOY, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Fikret TURAN, İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Gencay ZAVOTÇU, Kocaeli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hatice ŞAHİN, Uludağ Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hatice TÖREN, İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hayati DEVELİ, İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hülya ARGUNŞAH, Erciyes Üniversitesi
 • Prof. Dr. İbrahim GÜLTEKİN, İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. İlhan ERDEM, İnönü Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ksenia AYKUT, Belgrad Üniversitesi
 • Prof. Dr. Latif BEYRELİ, Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Marija LEONTİK, Gotse Delçev Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mücahit KAÇAR, İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mehmet SAMSAKÇI, İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Muharrem DAYANÇ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mustafa BALCI, İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mustafa DURMUŞ, Hacettepe Üniversitesi
 • Prof. Dr. Nezir TEMUR, Gazi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU, Hacettepe Üniversitesi
 • Prof. Dr. Özlem FEDAİ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Prof. Dr. Sadık YAZAR, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Prof. Dr. Secaattin TURAL, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Prof. Dr. Suzana CANHASİ, Priştine Üniversitesi
 • Prof. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU, Yunus Emre Enstitüsü
 • Doç. Dr. Ahmet KOÇAK, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ahmet Naim ÇİÇEKLER, Yunus Emre Enstitüsü
 • Doç. Dr. Ali HÜSEYİNOĞLU, Trakya Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ali KURT, Kırklareli Üniversitesi
 • Doç. Dr. Atilla JORMA, Uluslararası Balkan Üniversitesi
 • Doç. Dr. Azra Abadžić NAVAEY, Zagreb Üniversitesi
 • Doç. Dr. Bekir INCE, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Doç. Dr. Betül ÖZBAY, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Doç. Dr. Beytullah BEKAR, Kırklareli Üniversitesi
 • Doç. Dr. Bilal ÇAKICI, Ankara Üniversitesi
 • Doç. Dr. Cem ERDEM, Adam Mickiewicz Üniversitesi
 • Doç. Dr. Dženana BRAČKOVİĆ, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
 • Doç. Dr. Emrah BOYLU, İstanbul Aydın Üniversitesi
 • Doç. Dr. Kaan BÜYÜKİKİZ, Gaziantep Üniversitesi
 • Doç. Dr. Lindita XHANARI LATIFI, UNYT Balkan Araştırma Merkezi
 • Doç. Dr. Marta ANDRİC, Zagreb Üniversitesi
 • Doç. Dr. Mehmet UZMAN, National Chengchi Üniversitesi
 • Doç. Dr. Mehmet Yalçın YILMAZ, İstanbul Üniversitesi
 • Doç. Dr. Muhittin DOĞAN, Afyon Kocatepe Üniversitesi
 • Doç. Dr. Osman COŞKUN, Marmara Üniversitesi
 • Doç. Dr. Salim PİLAV, Kırıkkale Üniversitesi
 • Doç. Dr. Tarık DURAN, Belgrad Üniversitesi
 • Doç. Dr. Tuba IŞINSU DURMUŞ, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
 • Doç. Dr. Turgay ANAR, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Doç. Dr. Uğur GÜRSU, İstanbul Üniversitesi
 • Yar. Doç. Dr. İsa SULÇEVSİ, Priştine Üniversitesi
 • Doç. Dr. Yakup YILMAZ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Dr. Abidin KARASU, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Dr. Ahmet SAÇKESEN, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
 • Dr. Ahmet ÖZPAY, Gaziantep Üniversitesi
 • Dr. Erdoğan TAŞTAN, Marmara Üniversitesi
 • Dr. Esma ŞAHİN ÖZTAŞ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Dr. Fatma ALBAYRAK, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Dr. Fatos DİBRA, Tiran New York Üniversitesi
 • Dr. Filiz FERHATOĞLU, İstanbul Üniversitesi
 • Dr. Hakan AYDEMİR, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Dr. Mehmet AYGÜNEŞ, İstanbul Üniversitesi
 • Dr. Mehmet YILMAZATA, Belgrad Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
 • Dr. Nebahat SULÇEVSİ, Priştine Üniversitesi
 • Dr. Şaban ÇOBANOĞLU, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
 • Dr. Seyhan Murtezan İBRAHİMİ, Uluslararası Balkan Üniversitesi
 • Dr. Ömer Gök, Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı
 • Dr. Önder ÇANGAL, Gaziantep Üniversitesi
 • Dr. Yasin YAYLA, Kırklareli Üniversitesi
 • Dr. Yunus Emre ÖZSARAY, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Sempozyum Sekreteryası

 • Büşra PEHLİVANLI (Türkiye Maarif Vakfı)
 • Furkan GÜLEÇ (Türkiye Maarif Vakfı)
 • Güler ÖZYÜREK (Türkiye Maarif Vakfı)
 • Gülşen YILMAZ (Kırıkkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Belgrad Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği)
 • Muhammed EREN UYGUR (Türkiye Maarif Vakfı)
 • Muharrem DELİU (Tiran New York Üniversitesi)
 • Edona HİMA (Tiran New York Üniversitesi)
 • Azra ERDEM (Türkiye Maarif Vakfı)

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

Türk Dil Kurumu Başkanı

1961 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimlerini Ankara’da tamamladı. 1983’te Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı. Aynı Üniversitede yüksek lisansını 1987’de, doktorasını ise 1989 yılında tamamladı. 1989 yılında İnönü Üniversitesinde Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 1993’te AKÜ Uşak Eğitim Fakültesine geçti. 1995 yılında doçentlik unvanını aldı. 2001 yılında AKÜ Uşak Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde profesörlük unvanını aldı ve aynı Fakülteye Kurucu Dekan olarak atandı. 2004 yılında Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü “Türk Dili ve Lehçeleri” Ana Bilim Dalına geçiş yaptı. Karşılaştırmalı olarak tarihî ve yaşayan Türk lehçeleri üzerinde çalışmaktadır.

Yayımlanmış kitapları, uluslararası ve ulusal dergilerde çok sayıda makalesi, yurt içi ve yurt dışında yapılan kongrelerde sunulmuş bildirileri, ayrıca TÜBİTAK ve üniversiteler bünyesinde yürütüp tamamladığı projeleri bulunmaktadır.

Çeşitli uluslararası dergilerde editörlük görevleri üstlenmiştir.

Bugüne kadar yönetip tamamlattığı 22 doktora, 38 yüksek lisans tez danışmanlığı vardır. Kazakistan Cumhuriyeti’ndeki çeşitli üniversitelerde de yabancı danışman olarak doktora danışmanlıkları yürütmektedir.

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Asli Üyeliği ve Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu Üyeliği görevleri devam etmektedir.

2013-2016 yıllarında Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Hâlen Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünde kadrolu Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. GÜLSEVİN, 2018 yılından bu yana Türk Dil Kurumu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Mustafa İSEN

Edebiyat tarihçisi, akademisyen, profesör, yazar, bürokrat, müsteşar, 25. ve 26. Dönem Sakarya Milletvekili.

1953 Sakarya doğumlu olan Mustafa İsen, ilköğrenimini tamamladıktan sonra Çorum İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Üniversiteyi Erzurum’da okudu ve aynı üniversitede akademik kariyerine başladı. Erzurum Atatürk, Belgrad, Gazi, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk–Kazak ve Başkent Üniversitelerinde öğretim üyesi ve yönetici olarak farklı görevlerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve YÖK Genel Kurul Üyeliği görevlerinde bulunan Prof. İsen, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk–Kazak Üniversitesi mütevelli heyet üyesi ve Türk Dünyası Akil Adamlar meclisinde Türkiye Aksakalıdır.

Türk Edebiyatı ile ilgili yayınlanmış çok sayıda çalışması olan Prof. İsen, Eski Türk Edebiyatı ve Balkanlar’ın Türk kültür varlığı ile ilgili yayımlanmış çalışmalarıyla tanınmaktadır.

Prof. Dr. Leyla KARAHAN

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

1951, Ankara doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara, Konya ve İstanbul’da okuyarak tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü ve İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu mezunu (1972). Erzurum ve Ankara’da çeşitli liselerde ve Gazi Eğitim Enstitüsünde öğretmen olarak görev yaptı. Yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdarî Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde (1976) tamamladı. 1982’de Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümünde öğretim görevlisi kadrosuna atandı. “Erzurumlu Darir – Kıssa-i Yûsuf” konulu çalışması ile doktorasını (1986) tamamladı. 1987’de yardımcı doçent, 1992’de doçent, 1998’de profesör oldu.

GÜ Türk Dili Dersleri Bölüm Başkanlığı (1992-94), Türk Dil Kurumu aslî üyeliği (1992), Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü Türk Dil Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı (1992-97), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü Başkanlığı (2001-02), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Dekan Vekilliği (2002-03) yaptı.

Türk diliyle ilgili makaleleri Türk Kültürü, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Türk Kültürü Araştırmaları, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Türk Yurdu, Türk Dili, Bilig dergilerinde yayımlandı. Dil konusunda çeşitli kongrelerde bildiriler sundu. Türk Dil Kurumunun yürüttüğü Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü ve Grameri Saha Araştırması ile Türkiye Türkçesi ve Tarihi Devirler Yazı Dilleri Grameri projelerinde görev aldı. 1996’da Türkiye Yazarlar Birliği Dil Ödülüne layık görüldü.

Prof. Dr. Leylâ Karahan hâlen Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

ESERLERİ:

Bayburt Kanunnamesi (1990), Türkçede Söz Dizimi (1991), Kıssa-i Yûsuf (1994), Türk Dili (4 cilt, Prof. Dr. A.B. Ercilasun ile, 1994), Erzurumlu Darir (1995), Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması (1996), Hüseyin Cahit – Türkçe Sarf ve Nahiv (Dilek Ergönenç ile, 2000), Tahir Ken’an – Kavaid-i Lisan-ı Türki (Ülkü Gürsoy ile, 2004).

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Hayati Develi 1962 yılında Uşak’ın Ulubey ilçesinde doğdu. İlk ve orta okulu Ulubey’de, liseyi İzmir Atatürk Lisesi’nde okudu. 1983 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1985-1986 öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde lisansüstü eğitimine başladı. 1993 yılında doktora derecesini alan Hayati Develi, 1998 yılında doçent, 2004 yılında profesör oldu.

1984 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak akademik hayata başlayan Hayati Develi 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi kadrosuna geçti. 1993-1994 öğretim yılında Rusya Fedarasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin Çallı şehrinde bulunan Pedagoji Enstitüsünde Türk Dili dersleri okuttu. 2001-2002 öğretim yılından itibaren İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde çalışmaya başladı. Çalışma alanı esas olarak çağdaş ve tarihsel Türkiye Türkçesi olan Hayati Develi’nin tarihsel dilbilimiyle ilgili kitap ve makaleleri, tarihsel metin yayımları ve Türkçenin çağdaş sorunlarıyla ilgili kitap ve denemeleri yayımlanmıştır.

ESERLERİ:

Azeri Türkçesi Lügati (Atatürk Üniversitesi Yay. Erzurum 1993), Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyıl Osmanlı Türkçesinde Ses Benzeşmeleri ve Uyumlar (Doktora tezi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1995), XVIII. Yüzyıl İstanbul Hayatına Dair ‘Risâle-i Garîbe’, (Kitabevi, İstanbul 1998), Ahmed Yesevî (Şule Yayınları, İstanbul 1999), Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1-2 (İstanbul 2000-2001), Sâî Mustafa Çelebi, Yapılar Kitabı, Tezkiretü’l-Bünyân ve Tezkiretü’l-Ebniye (Mimar Sinan’in Anıları), Çeviriyazı ve notlar : Hayati Develi, Sadeleştirme: Hayati Develi – Samih Rifat (Koçbank, İstanbul 2002), Dil Doktoru: Dile ve Türkçeye Dair Yazılar (3F, İstanbul 2006), Osmanlının Dili (3F, İstanbul 2006).

Prof. Dr. Ekrem ČAUŠEVİĆ

Zagreb Üniversitesi

Zagreb Üniversitesi Felsefe Fakültesi Türkoloji Kürsüsü profesörü ve dünyanın en ünlü Türkologlarından biri olan Ekrem Čaušević, Türk dili ve kültürü alanında yaptığı çalışmalarla akademik çevrelerde büyük yankı uyandıran bir bilim insanıdır. Bosna Hersek’in Bihaç şehrine bağlı Brekovica’da 1952 yılında doğmuştur. Bihaç Lisesini bitirdikten sonra Saraybosna Üniversitesi Ortadoğu Dilleri Bölümünden (Arapça, Türkçe ve Farsça) 1974 yılında mezun olmuştur. Aynı üniversitede yüksek lisans (1982) ve doktora (1986) tezlerini savunmuştur. İstanbul Üniversitesi (1978-1979), Ankara Üniversitesi (1986), Viyana, Budapeşte ve Sofya gibi çeşitli Türkoloji araştırma merkezlerinde bilimsel çalışmalarını sürdürmüştür. Alexander Von Humboldt vakfının burslusu olarak 1992-1993 ve 2000-2001 akademik yıllarında Göttingen Üniversitesinde (Almanya) konuk araştırmacı olmuştur. Eğitimci ve bilim insanı kariyerini başlattığı Saraybosna Üniversitesi Ortadoğu Dilleri Bölümü ve Türkoloji Kürsüsü başkanlığını 1984-1992 yılları arasında yürütmüştür.

1994-1995 yıllarında yaptığı çalışmalar ve gösterdiği çabalar akademik çevre tarafından sıcak karşılanmış ve Profesör Čaušević’in önerdiği program ve görüşler doğrultusunda Zagreb Felsefe Fakültesinde Türkoloji Kürsüsü kurulmuştur. 1994 yılından bu yana Čaušević birkaç defa bölüm başkanlığı görevini üstlenmiş olup hâlâ aynı bölümde profesör olarak çalışmaktadır. Zagreb’deki yoğun çalışmalarına rağmen Saraybosna Türkoloji Kürsüsünden kopmamış; 1995 yılından beri orada da konuk öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmüştür.

Ekrem Čaušević’in farklı uluslararası hakemli dergilerde yayımladığı 120’den fazla bilimsel makalesi, Türkoloji dünyasında büyük yankılar uyandırmıştır. Yazdığı Çağdaş Türk Dili Grameri (Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1996) adlı kitabı Avrupa’da yayımlanan en iyi Türkçe gramerlerinden biri olarak değerlendirilir. Bu gramer kitabının kalitesi Türkoloji dünyasında tanınmış ve takdir kazanmıştır. Türkoloji Okuma Metinleri (Ibis grafika, Zagreb, 2002) adlı üniversite ders kitabının yazarı olup, Zagreb’de düzenlenen 18. CIEPO Konferansı Perspectives on Ottoman Studies: Papers from the 18th CIEPO (LIT Verlag, Berlin, 2010) adlı bildiri kitabının editörlerinden biridir. Čaušević, 2014 yılında The Turkish Language in Ottoman Bosnia (The Isis Press, Istanbul, 2014) adlı kitabını yayımlamıştır. Öte yandan Čaušević, Matija Mažuranić adlı Hırvat yazarın Bosna’ya Bir Bakış yahut Bir Hırvat Vatandaşının 1839- 40 Yılları Arasında o Eyalete Kısa Bir Yolculuğu (Ekrem Čaušević, Tatjana PaićVukić, Ayla Hafız Küçükusta (ed.), Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi (BAL-TAM), Prizren 2011) adlı seyahatname hüviyetindeki mensur eserini de Türkçeye çevirmiştir. 2018 yılında Türkçe söz dizimi üzerine yazdığı Türkçede Yapı, Söz Dizimi ve Anlam Bilimi Bakımından Çekimsiz Fiiller adlı kitabı yayın aşamasındadır. Ekrem Čaušević, yıllarca üzerinde çalıştığı ve ana projesi olan büyük Hırvatça-Türkçe Sözlüğü bitirme aşamasındadır.

Čaušević, yurtiçi ve yurtdışında birçok projede çalışmıştır. Ödülleri arasında T.C. Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü ve Türk Dünyasına Hizmet Ödülü (TÜRKSAV, 2011) yer almaktadır. Birçok bilimsel derginin yanı sıra, Türk Dil Kurumunun da yayın kurulu üyesidir.

Address

``Kodra e Diellit``, Tirana, Albania

Phone

Lindita Xhanari Latifi (UNYT) +355 67 387 0226
Furkan Güleç (TMV) +905541831915

e-Mail

balkansymposium@unyt.edu.al