Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji
Uluslararası Sempozyumu
07-09 Eylül 2022, Tiran

Düzenleyen Kuruluş Hakkında

Balkan Araştırmaları Merkezi (BAM), Türkiye Maarif Vakfı Tiran New York Üniversitesi bünyesinde bulunan Avrupa ve Balkan Araştırmaları Enstitüsü çatısı altında faaliyet gösteren bir merkezdir.

17.06.2016 tarihli 6721 sayılı kanun ile kurulan Türkiye Maarif Vakfı, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Eğitim Bakanlığı dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluştur. Vakıf, hâlihazırda 67 ülkede faaliyette bulunurken 49 ülkede ise eğitim faaliyeti yürütmektedir. Vakıf bünyesinde faaliyet gösteren 424 farklı eğitim kurumunda 48.683 öğrenci öğrenim görmektedir. Vakıf, kanundan aldığı yetkiyle eğitim metot ve usulleri ile içerik ve müfredata yönelik bilimsel araştırmalar ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak ve yapılan çalışmalara destek olmak, bu çerçevede süreli ve süresiz yayınlar yapmak, sempozyum, konferans ve çalıştaylar düzenlemek ile bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır.

2002 yılında Arnavutluk’ta kurulan ilk özel üniversite olan Tiran New York Üniversitesi (UNYT) 2018 yılından bu yana Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde yer almaktadır. Eğitim dili İngilizce olan UNYT, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Ekonomi ve Finans Fakültesi ve Hukuk ve Sosyal Bilimler Fakültesi olmak üzere üç fakültede ve dokuz bölümde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir.

UNYT Balkan Araştırmaları Merkezi, Balkan ülkeleri ile Türkiye arasındaki kadim dostlukları, tarihi ve kültürel bağları güçlendirmeyi; ortak ilgi alanlarına yönelik olarak Türk-Balkan projelerini hayata geçirmeyi, bu alanlarda uluslararası sempozyumlar ve bilimsel konferanslar düzenlemeyi, Türk ve Balkan akademisyenler ve öğrencilerin arşiv, kütüphane ve saha araştırmalarına destek olmayı hedeflemektedir.

Sempozyumun Amacı

Türkiye Maarif Vakfının, K-12 kapsamı dışında Arnavutluk’ta Tiran New York Üniversitesi bulunmaktadır. Üniversite bünyesinde Balkanlara yönelik sosyal, ekonomik, siyasal, tarihî alanlarda araştırmalar yapılması amacıyla Balkan Araştırmaları Merkezi kurulmuştur. Arnavutluk’taki Türkçe öğretmeni ve Türkoloji bölümlerinin öğretim üyesi istihdamına destek olmak için üniversite bünyesinde aynı zamanda Türkoloji bölümünün kurulması planlanmaktadır. Arnavutluk’ta Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı ile Arnavutluk Millî Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenen protokol çerçevesinde Türkçe, K-12 kapsamında seçmeli ders olarak kabul edilmiştir. Sözü edilen çalışmalardan hareketle Tiran New York Üniversitesi aynı zamanda Balkanlarda Türkçe öğretimi ve Türkoloji faaliyetlerinin niteliğini artırmayı da amaçlamaktadır.Yukarıda ifade edilen çalışmalara zemin teşkil etmesi amacıyla Tiran New York Üniversitesi Balkan Araştırmaları Merkezi, üniversiteler ve ilişkili kurumlarla işbirliği içinde 07-09 Eylül 2022 tarihleri arasında Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Uluslararası Sempozyumu yapılmasını planlamaktadır.

Sempozyumunun amacı; Türkçe öğretimi ve Türk dili edebiyatı alanlarında Balkanlara yönelik olarak çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek Balkanlarda Türkçe öğretimi ve Türkoloji alanlarındaki temel güncel sorunları tespit etmek, bu sorunlara çözüm önerileri sunmak, Türkçe öğretimi ve Türkoloji çalışmaları üzerine bilimsel araştırmaları değerlendirmek, Balkanlarda Türk edebiyatı: eserler, yayınlar, kişiler üzerine henüz üzerinde çalışma yapılmamış konuları ortaya çıkarmak, kısacası bu alanların geçmişini ve bugününü eleştirel bir bakışla değerlendirmek ve gelecekte yapılabilecek çalışmalara ışık tutmaktır. Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Uluslararası Sempozyumunun bundan sonraki yıllarda da tematik olarak yapılması planlanmaktadır.

Sempozyum Ortakları

 • İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
 • Tiran Üniversitesi, Yabancı Diller Fakültesi
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
 • Trakya Üniversitesi, Balkan Araştırma Enstitüsü
 • Gaziantep Üniversitesi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Uluslararası Balkan Üniversitesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü

Destekleyen Kuruluşlar

 • TC Millî Eğitim Bakanlığı
 • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
 • Türk Dil Kurumu
 • Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
 • Yunus Emre Enstitüsü
 • Türk Tarih Kurumu
 • Türk Hava Yolları
 • Air Albania

Değerli Bilim İnsanları,

Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Uluslararası Sempozyumu, 07-09 Eylül 2022 tarihleri arasında Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenecektir. Sempozyum konuyla ilgilenen dünyanın her tarafından araştırmacılara açıktır. Sempozyuma katılım ücretsizdir. Türkiye’den bildirisi kabul edilen katılımcıların İstanbul-Tiran, Tiran-İstanbul arasındaki ulaşımları (uçak) sempozyum organizasyonu tarafından karşılanacaktır. Sempozyumda sunulan bildirilerin tam metinleri daha sonra yayımlanacak Bildiriler Kitabında basılacak, ayrıca seçilen bildiriler UNYT Balkan Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayımlanan International Journal of Balkan Studies (IJBS) Dergisince basılacaktır.

Sempozyum Kapsamı

Sempozyum kapsamında, öncelikle aşağıda belirtilen konular olmak üzere, Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji ile ilgili çeşitli konulardaki bildirilerin tartışılması planlanmaktadır:

 1. Balkanlarda Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Çalışmaları
 2. Balkanlarda Türkoloji Çalışmaları
 3. Balkanlarda Türkçe Yayınlar ve Edebiyat

Katılım Şartları

 1. Bildiri dili ve sunum dili Türkçedir.
 2. Bildiride Türk Dil Kurumunun “Yazım Kılavuzu”na uyulmalıdır.
 3. Bildiri daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir kongrede sunulmamış olmalıdır.
 4. Sempozyuma başvurular, tam metin üzerinden olacaktır.
 5. Sadece ilk yazarların ulaşım masrafları karşılanacaktır.
 6. Bildirilerin tüm sorumluluğu yazarlara aittir.
 7. Sempozyuma katılıp bildiri sunanlara Katılım Belgesi verilir.
 8. Sunum süresi 15 dakika ile sınırlandırılmıştır. Bunun dışında 5 dakika soru cevap bölümü için ayrılacaktır.
 9. Bildiriler, Türkçe ve İngilizce özetleriyle birlikte tam metin şeklinde, yazım kuralları bölümünde istenen biçimde en geç 29 Temmuz 2022 tarihine kadar sempozyum web sitesi üzerindeki bildiri metni gönderme formu aracılığıyla gönderilmelidir. Bu tarihten sonra gönderilecek bildiri metinleri işleme konulmayacaktır.
 10. E-posta mesajı ya da e-posta eki aracılığıyla gönderilen iletiler dikkate alınmayacaktır.

Önemli Tarihler

Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih5 Ağustos 2022
Kabul edilen bildirilerin ilanı15 Ağustos 2022
Sempozyum Tarihi07-09 Eylül 2022
Tam metinlerin son hallerinin gönderilmesi30 Eylül 2022
Bildiri kitabının basımıKasım 2022

Sempozyum Onur Kurulu

 • Prof. Dr. Mahmut ÖZER (Millî Eğitim Bakanı)
 • Prof. Dr. Birol AKGÜN (TMV Başkanı)
 • Prof. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU (Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı)
 • Prof. Dr. Cihad DEMİRLİ  (MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı)
 •  Prof. Dr. Mahmut AK (İstanbul Üniversitesi Rektörü)
 • Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü)
 • Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU (Trakya Üniversitesi Rektörü)
 • Prof. Dr. Arif ÖZAYDIN (Gaziantep Üniversitesi Rektörü)
 • Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Türk Dil Kurumu Başkanı)
 • Serkan KAYALAR (TİKA Başkanı)
 • Prof. Dr. Şeref ATEŞ (Yunus Emre Enstitüsü Başkanı)
 • Prof. Dr. Birol ÇETİN (Türk Tarih Kurumu Başkanı)
 • Prof. Dr. Suzana GOLEMI (“Luigj Gurakuqi” Işkodra Üniversitesi Rektörü)
 • Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM (Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü)
 • Prof. Dr. Ahmet Emre BİLGİLİ (TMV Başkan Vekili)
 • Prof. Dr. Ayşen GÜRCAN (TMV Mütevelli Heyeti Üyesi)
 • Prof. Dr. Aşkın ASAN (TMV Mütevelli Heyeti Üyesi)
 • Prof. Dr. Nevzat ŞİMŞEK (TMV Mütevelli Heyeti Üyesi)
 • Dr. Hasan TAŞÇI (TMV Mütevelli Heyeti Üyesi)
 • Mahmut Mustafa ÖZDİL (TMV Mütevelli Heyeti Üyesi)
 • Muhammet Murtaza YETİŞ (TMV Mütevelli Heyeti Üyesi)
 • Selim CERRAH (TMV Mütevelli Heyeti Üyesi)
 • Tuğba IŞIK ERCAN (TMV Mütevelli Heyeti Üyesi)
 • Zekeriya AKÇAM (TMV Mütevelli Heyeti Üyesi)
 • Ahmet TÜRKBEN (TMV YK Üyesi)
 • Prof. Dr. Ekrem ÇAVUŞEVİÇ (Zagreb Üniversitesi, Gazi Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Esmeralda KROMIDHA (Tiran Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Geza DAVID (Elte Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Kerima FİLAN (Saraybosna Devlet Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ksenija AYKUT (Belgrad Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Leyla KARAHAN (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)
 • Ahmet OLMUŞTUR (THY Genel Md. Yrd.)
 • Sinan DİLEK (Air Albania – CEO)

Sempozyum Dönem Başkanı

 • Prof. Dr. Erkan ERDEMİR (Türkiye Maarif Vakfı Tiran New York Üniversitesi Rektörü)

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

 • Prof. Dr. İbrahim GÜLTEKİN (Türkiye Maarif Vakfı – İstanbul Üniversitesi)

Sempozyum Düzenleme Kurulu

 • Prof. Dr. Mustafa BALCI (İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü)
 • Prof. Dr. Deniz MELANLIOĞLU (İstanbul Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Yakup YILMAZ (İstanbul Medeniyet Üniversitesi, MEB Sırbistan Eğitim Müşavirliği)
 • Doç. Dr. Lindita XHANARI (Tiran New York Üniversitesi, Balkan Araştırmaları Merkezi)
 • Dr. Ömer GÖK (TDK Başkan Yardımcısı)
 • Dr. Önder ÇANGAL (Gaziantep Üniversitesi, MEB Sırbistan Eğitim Müşavirliği
 • Dr. Filiz FERHATOĞLU (İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü)
 • Dr. R. Feridun ELGÜN (Tiran New York Üniversitesi Genel Sekreteri)
 • Metin BULUT (MEB Tiran Eğitim Müşavirliği)
 • Kemal BULUT (Türkiye Maarif Vakfı)
 • Uzman Belgin Tezcan Aksu (Türk Dil Kurumu)

Sempozyum Bilim Kurulu

 • Prof. Dr. Ahmet BENZER, Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN, Trakya Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ahmet KARADOĞAN, Kırıkkale Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ahmet Şefik ŞENLİK, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ali Şükrü ÇORUK, İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Amina Siljak JESENKOVİĆ, Saraybosna Devlet Üniversitesi
 • Prof. Dr. Bahar GÜNEŞ, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 • Prof. Dr. Bayram BAŞ, Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Deniz ABİK, Çukurova Üniversitesi
 • Prof. Dr. Deniz MELANLIOĞLU, Kırıkkale Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ekrem ÇAVUŞEVİÇ, Zagreb Üniversitesi
 • Prof. Dr. Elsev Brina LOPAR “Ukshin Hoti” Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ema MİLJKOVİC, Belgrad Üniversitesi
 • Prof. Dr. Fahri TÜRK, Trakya Üniversitesi
 • Prof. Dr. Fatih BAŞPINAR, Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Prof. Dr. Feyzi ERSOY, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Fikret TURAN, İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Gencay ZAVOTÇU, Kocaeli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hatice ŞAHİN, Uludağ Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hatice TÖREN, İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hayati DEVELİ, İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hülya ARGUNŞAH, Erciyes Üniversitesi
 • Prof. Dr. İbrahim GÜLTEKİN, İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. İlhan ERDEM, İnönü Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ksenia AYKUT, Belgrad Üniversitesi
 • Prof. Dr. Latif BEYRELİ, Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Marija LEONTİK, Gotse Delçev Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mücahit KAÇAR, İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mehmet SAMSAKÇI, İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Muharrem DAYANÇ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mustafa BALCI, İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mustafa DURMUŞ, Hacettepe Üniversitesi
 • Prof. Dr. Nezir TEMUR, Gazi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU, Hacettepe Üniversitesi
 • Prof. Dr. Özlem FEDAİ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Prof. Dr. Sadık YAZAR, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Prof. Dr. Secaattin TURAL, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Prof. Dr. Suzana CANHASİ, Priştine Üniversitesi
 • Prof. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU, Yunus Emre Enstitüsü
 • Doç. Dr. Ahmet KOÇAK, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ahmet Naim ÇİÇEKLER, Yunus Emre Enstitüsü
 • Doç. Dr. Ali HÜSEYİNOĞLU, Trakya Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ali KURT, Kırklareli Üniversitesi
 • Doç. Dr. Atilla JORMA, Uluslararası Balkan Üniversitesi
 • Doç. Dr. Azra Abadžić NAVAEY, Zagreb Üniversitesi
 • Doç. Dr. Bekir INCE, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Doç. Dr. Betül ÖZBAY, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Doç. Dr. Beytullah BEKAR, Kırklareli Üniversitesi
 • Doç. Dr. Bilal ÇAKICI, Ankara Üniversitesi
 • Doç. Dr. Cem ERDEM, Adam Mickiewicz Üniversitesi
 • Doç. Dr. Dženana BRAČKOVİĆ, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
 • Doç. Dr. Emrah BOYLU, İstanbul Aydın Üniversitesi
 • Doç. Dr. Kaan BÜYÜKİKİZ, Gaziantep Üniversitesi
 • Doç. Dr. Lindita XHANARI LATIFI, UNYT Balkan Araştırma Merkezi
 • Doç. Dr. Marta ANDRİC, Zagreb Üniversitesi
 • Doç. Dr. Mehmet UZMAN, National Chengchi Üniversitesi
 • Doç. Dr. Mehmet Yalçın YILMAZ, İstanbul Üniversitesi
 • Doç. Dr. Muhittin DOĞAN, Afyon Kocatepe Üniversitesi
 • Doç. Dr. Osman COŞKUN, Marmara Üniversitesi
 • Doç. Dr. Salim PİLAV, Kırıkkale Üniversitesi
 • Doç. Dr. Tarık DURAN, Belgrad Üniversitesi
 • Doç. Dr. Tuba IŞINSU DURMUŞ, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
 • Doç. Dr. Turgay ANAR, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Doç. Dr. Uğur GÜRSU, İstanbul Üniversitesi
 • Yar. Doç. Dr. İsa SULÇEVSİ, Priştine Üniversitesi
 • Doç. Dr. Yakup YILMAZ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Dr. Abidin KARASU, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Dr. Ahmet SAÇKESEN, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
 • Dr. Ahmet ÖZPAY, Gaziantep Üniversitesi
 • Dr. Erdoğan TAŞTAN, Marmara Üniversitesi
 • Dr. Esma ŞAHİN ÖZTAŞ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Dr. Fatma ALBAYRAK, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Dr. Fatos DİBRA, Tiran New York Üniversitesi
 • Dr. Filiz FERHATOĞLU, İstanbul Üniversitesi
 • Dr. Hakan AYDEMİR, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Dr. Mehmet AYGÜNEŞ, İstanbul Üniversitesi
 • Dr. Mehmet YILMAZATA, Belgrad Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
 • Dr. Nebahat SULÇEVSİ, Priştine Üniversitesi
 • Dr. Şaban ÇOBANOĞLU, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
 • Dr. Seyhan Murtezan İBRAHİMİ, Uluslararası Balkan Üniversitesi
 • Dr. Ömer Gök, Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı
 • Dr. Önder ÇANGAL, Gaziantep Üniversitesi
 • Dr. Yasin YAYLA, Kırklareli Üniversitesi
 • Dr. Yunus Emre ÖZSARAY, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Sempozyum Sekreteryası

 • Büşra PEHLİVANLI (Türkiye Maarif Vakfı)
 • Furkan GÜLEÇ (Türkiye Maarif Vakfı)
 • Güler ÖZYÜREK (Türkiye Maarif Vakfı)
 • Gülşen YILMAZ (Kırıkkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Belgrad Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği)
 • Muhammed EREN UYGUR (Türkiye Maarif Vakfı)
 • Muharrem DELİU (Tiran New York Üniversitesi)
 • Edona HİMA (Tiran New York Üniversitesi)
 • Azra ERDEM (Türkiye Maarif Vakfı)

Prof. Dr. Mustafa İSEN

Edebiyat tarihçisi, akademisyen, profesör, yazar, bürokrat, müsteşar, 25. ve 26. Dönem Sakarya Milletvekili.

1953 Sakarya doğumlu olan Mustafa İsen, ilköğrenimini tamamladıktan sonra Çorum İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Üniversiteyi Erzurum’da okudu ve aynı üniversitede akademik kariyerine başladı. Erzurum Atatürk, Belgrad, Gazi, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk–Kazak ve Başkent Üniversitelerinde öğretim üyesi ve yönetici olarak farklı görevlerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve YÖK Genel Kurul Üyeliği görevlerinde bulunan Prof. İsen, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk–Kazak Üniversitesi mütevelli heyet üyesi ve Türk Dünyası Akil Adamlar meclisinde Türkiye Aksakalıdır.

Türk Edebiyatı ile ilgili yayınlanmış çok sayıda çalışması olan Prof. İsen, Eski Türk Edebiyatı ve Balkanlar’ın Türk kültür varlığı ile ilgili yayımlanmış çalışmalarıyla tanınmaktadır.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

Türk Dil Kurumu Başkanı

1961 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimlerini Ankara’da tamamladı. 1983’te Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı. Aynı Üniversitede yüksek lisansını 1987’de, doktorasını ise 1989 yılında tamamladı. 1989 yılında İnönü Üniversitesinde Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 1993’te AKÜ Uşak Eğitim Fakültesine geçti. 1995 yılında doçentlik unvanını aldı. 2001 yılında AKÜ Uşak Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde profesörlük unvanını aldı ve aynı Fakülteye Kurucu Dekan olarak atandı. 2004 yılında Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü “Türk Dili ve Lehçeleri” Ana Bilim Dalına geçiş yaptı. Karşılaştırmalı olarak tarihî ve yaşayan Türk lehçeleri üzerinde çalışmaktadır.

Yayımlanmış kitapları, uluslararası ve ulusal dergilerde çok sayıda makalesi, yurt içi ve yurt dışında yapılan kongrelerde sunulmuş bildirileri, ayrıca TÜBİTAK ve üniversiteler bünyesinde yürütüp tamamladığı projeleri bulunmaktadır.

Çeşitli uluslararası dergilerde editörlük görevleri üstlenmiştir.

Bugüne kadar yönetip tamamlattığı 22 doktora, 38 yüksek lisans tez danışmanlığı vardır. Kazakistan Cumhuriyeti’ndeki çeşitli üniversitelerde de yabancı danışman olarak doktora danışmanlıkları yürütmektedir.

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Asli Üyeliği ve Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu Üyeliği görevleri devam etmektedir.

2013-2016 yıllarında Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Hâlen Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünde kadrolu Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. GÜLSEVİN, 2018 yılından bu yana Türk Dil Kurumu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Leyla KARAHAN

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

1951, Ankara doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara, Konya ve İstanbul’da okuyarak tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü ve İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu mezunu (1972). Erzurum ve Ankara’da çeşitli liselerde ve Gazi Eğitim Enstitüsünde öğretmen olarak görev yaptı. Yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdarî Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde (1976) tamamladı. 1982’de Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümünde öğretim görevlisi kadrosuna atandı. “Erzurumlu Darir – Kıssa-i Yûsuf” konulu çalışması ile doktorasını (1986) tamamladı. 1987’de yardımcı doçent, 1992’de doçent, 1998’de profesör oldu.

GÜ Türk Dili Dersleri Bölüm Başkanlığı (1992-94), Türk Dil Kurumu aslî üyeliği (1992), Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü Türk Dil Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı (1992-97), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü Başkanlığı (2001-02), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Dekan Vekilliği (2002-03) yaptı.

Türk diliyle ilgili makaleleri Türk Kültürü, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Türk Kültürü Araştırmaları, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Türk Yurdu, Türk Dili, Bilig dergilerinde yayımlandı. Dil konusunda çeşitli kongrelerde bildiriler sundu. Türk Dil Kurumunun yürüttüğü Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü ve Grameri Saha Araştırması ile Türkiye Türkçesi ve Tarihi Devirler Yazı Dilleri Grameri projelerinde görev aldı. 1996’da Türkiye Yazarlar Birliği Dil Ödülüne layık görüldü.

Prof. Dr. Leylâ Karahan hâlen Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

ESERLERİ:

Bayburt Kanunnamesi (1990), Türkçede Söz Dizimi (1991), Kıssa-i Yûsuf (1994), Türk Dili (4 cilt, Prof. Dr. A.B. Ercilasun ile, 1994), Erzurumlu Darir (1995), Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması (1996), Hüseyin Cahit – Türkçe Sarf ve Nahiv (Dilek Ergönenç ile, 2000), Tahir Ken’an – Kavaid-i Lisan-ı Türki (Ülkü Gürsoy ile, 2004).

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Hayati Develi 1962 yılında Uşak’ın Ulubey ilçesinde doğdu. İlk ve orta okulu Ulubey’de, liseyi İzmir Atatürk Lisesi’nde okudu. 1983 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1985-1986 öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde lisansüstü eğitimine başladı. 1993 yılında doktora derecesini alan Hayati Develi, 1998 yılında doçent, 2004 yılında profesör oldu.

1984 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak akademik hayata başlayan Hayati Develi 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi kadrosuna geçti. 1993-1994 öğretim yılında Rusya Fedarasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin Çallı şehrinde bulunan Pedagoji Enstitüsünde Türk Dili dersleri okuttu. 2001-2002 öğretim yılından itibaren İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde çalışmaya başladı. Çalışma alanı esas olarak çağdaş ve tarihsel Türkiye Türkçesi olan Hayati Develi’nin tarihsel dilbilimiyle ilgili kitap ve makaleleri, tarihsel metin yayımları ve Türkçenin çağdaş sorunlarıyla ilgili kitap ve denemeleri yayımlanmıştır.

ESERLERİ:

Azeri Türkçesi Lügati (Atatürk Üniversitesi Yay. Erzurum 1993), Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyıl Osmanlı Türkçesinde Ses Benzeşmeleri ve Uyumlar (Doktora tezi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1995), XVIII. Yüzyıl İstanbul Hayatına Dair ‘Risâle-i Garîbe’, (Kitabevi, İstanbul 1998), Ahmed Yesevî (Şule Yayınları, İstanbul 1999), Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1-2 (İstanbul 2000-2001), Sâî Mustafa Çelebi, Yapılar Kitabı, Tezkiretü’l-Bünyân ve Tezkiretü’l-Ebniye (Mimar Sinan’in Anıları), Çeviriyazı ve notlar : Hayati Develi, Sadeleştirme: Hayati Develi – Samih Rifat (Koçbank, İstanbul 2002), Dil Doktoru: Dile ve Türkçeye Dair Yazılar (3F, İstanbul 2006), Osmanlının Dili (3F, İstanbul 2006).

Prof. Dr. Ekrem ČAUŠEVİĆ

Zagreb Üniversitesi

Zagreb Üniversitesi Felsefe Fakültesi Türkoloji Kürsüsü profesörü ve dünyanın en ünlü Türkologlarından biri olan Ekrem Čaušević, Türk dili ve kültürü alanında yaptığı çalışmalarla akademik çevrelerde büyük yankı uyandıran bir bilim insanıdır. Bosna Hersek’in Bihaç şehrine bağlı Brekovica’da 1952 yılında doğmuştur. Bihaç Lisesini bitirdikten sonra Saraybosna Üniversitesi Ortadoğu Dilleri Bölümünden (Arapça, Türkçe ve Farsça) 1974 yılında mezun olmuştur. Aynı üniversitede yüksek lisans (1982) ve doktora (1986) tezlerini savunmuştur. İstanbul Üniversitesi (1978-1979), Ankara Üniversitesi (1986), Viyana, Budapeşte ve Sofya gibi çeşitli Türkoloji araştırma merkezlerinde bilimsel çalışmalarını sürdürmüştür. Alexander Von Humboldt vakfının burslusu olarak 1992-1993 ve 2000-2001 akademik yıllarında Göttingen Üniversitesinde (Almanya) konuk araştırmacı olmuştur. Eğitimci ve bilim insanı kariyerini başlattığı Saraybosna Üniversitesi Ortadoğu Dilleri Bölümü ve Türkoloji Kürsüsü başkanlığını 1984-1992 yılları arasında yürütmüştür.

1994-1995 yıllarında yaptığı çalışmalar ve gösterdiği çabalar akademik çevre tarafından sıcak karşılanmış ve Profesör Čaušević’in önerdiği program ve görüşler doğrultusunda Zagreb Felsefe Fakültesinde Türkoloji Kürsüsü kurulmuştur. 1994 yılından bu yana Čaušević birkaç defa bölüm başkanlığı görevini üstlenmiş olup hâlâ aynı bölümde profesör olarak çalışmaktadır. Zagreb’deki yoğun çalışmalarına rağmen Saraybosna Türkoloji Kürsüsünden kopmamış; 1995 yılından beri orada da konuk öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmüştür.

Ekrem Čaušević’in farklı uluslararası hakemli dergilerde yayımladığı 120’den fazla bilimsel makalesi, Türkoloji dünyasında büyük yankılar uyandırmıştır. Yazdığı Çağdaş Türk Dili Grameri (Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1996) adlı kitabı Avrupa’da yayımlanan en iyi Türkçe gramerlerinden biri olarak değerlendirilir. Bu gramer kitabının kalitesi Türkoloji dünyasında tanınmış ve takdir kazanmıştır. Türkoloji Okuma Metinleri (Ibis grafika, Zagreb, 2002) adlı üniversite ders kitabının yazarı olup, Zagreb’de düzenlenen 18. CIEPO Konferansı Perspectives on Ottoman Studies: Papers from the 18th CIEPO (LIT Verlag, Berlin, 2010) adlı bildiri kitabının editörlerinden biridir. Čaušević, 2014 yılında The Turkish Language in Ottoman Bosnia (The Isis Press, Istanbul, 2014) adlı kitabını yayımlamıştır. Öte yandan Čaušević, Matija Mažuranić adlı Hırvat yazarın Bosna’ya Bir Bakış yahut Bir Hırvat Vatandaşının 1839- 40 Yılları Arasında o Eyalete Kısa Bir Yolculuğu (Ekrem Čaušević, Tatjana PaićVukić, Ayla Hafız Küçükusta (ed.), Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi (BAL-TAM), Prizren 2011) adlı seyahatname hüviyetindeki mensur eserini de Türkçeye çevirmiştir. 2018 yılında Türkçe söz dizimi üzerine yazdığı Türkçede Yapı, Söz Dizimi ve Anlam Bilimi Bakımından Çekimsiz Fiiller adlı kitabı yayın aşamasındadır. Ekrem Čaušević, yıllarca üzerinde çalıştığı ve ana projesi olan büyük Hırvatça-Türkçe Sözlüğü bitirme aşamasındadır.

Čaušević, yurtiçi ve yurtdışında birçok projede çalışmıştır. Ödülleri arasında T.C. Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü ve Türk Dünyasına Hizmet Ödülü (TÜRKSAV, 2011) yer almaktadır. Birçok bilimsel derginin yanı sıra, Türk Dil Kurumunun da yayın kurulu üyesidir.

BALKANLARDA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VE TÜRKOLOJİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

I. Gün: 07.09.2022 Çarşamba (Yer: Tiran Ulusal Tarih Müzesi)

 

08.00-09.00     Kayıt

09.00-11:00     Açılış Töreni

11.00-11:15     Kahve Arası

11:15-12.15      Açılış Paneli: Geçmişten Günümüze Balkanlarda Türkçe

Başkan:

Prof. Dr. Leyla KARAHAN (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

Panelistler:

  1. Prof. Dr. Mustafa İSEN
  2. Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Türk Dil Kurumu Başkanı)
  3. Prof. Dr. Hayati DEVELİ (İstanbul Üniversitesi)
  4. Prof. Dr. Ekrem ČAUŠEVİĆ (Zagreb Üniversitesi)

12.15-12.45     Kitap Sergisi: Monografiler, Sözlükler, Arnavutçada Türk Edebiyatı

12.45-13.30     Anma Oturumu: Balkanlarda Türkolojinin Kurucuları

Başkan:

Prof. Dr. Mustafa BALCI (İstanbul Üniversitesi)

Panelistler:

  1. Prof. Dr. Behixhudin SHEHAPİ (Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı)
  2. Doç. Dr. Tarık DURAN (Belgrad Üniversitesi)
  3. Doç. Dr. Lindita XHANARI LATIFI (Tiran New York Üniversitesi)

13.30-15:00     Öğle Yemeği

15:00-16.30    1. Oturum: Balkanlarda Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Çalışmaları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Deniz MELANLIOĞLU

  • Edebi ve Edebiyat Metinleri Üzerinde Türkçe Öğretimi ve Türkoloji – Msc. Evans DRISHTI, Medreseja “Haxhi Sheh Shamia” (Arnavutluk)
  • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil İhtiyaç Analizi: Sırbistan Örneği – Dr. Önder ÇANGAL, Belgrad Yunus Emre Enstitüsü, Doç. Dr. Tarık DURAN, Belgrad Üniversitesi (Sırbistan)
  • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Öğreticilerin İletişim ve Öğretim Dili Tercihleri – Prof. Dr. Mustafa DURMUŞ, Hacettepe Üniversitesi- Öğr. Gör. Özge Ünver, Düzce Üniversitesi (Türkiye)
  • Balkanlarda Türkçe Eğitimi Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi – Doç. Dr. Emrah BOYLU, İstanbul Aydın Üniversitesi (Türkiye)

16.30-17.00     Kahve Arası

17:00-18.30    2.Oturum: Balkanlarda Türkoloji Çalışmaları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hayati DEVELİ

  • Osmanlı Rumelisinde Türkçenin Gelişimine Katkı Sağlayan Eşraf Aileleri – Prof. Dr. Tuba Işınsu İSEN DURMUŞ, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Türkiye)
  • Yavuz Sultan Selim’in Felek Redifli Şiiri ve Arnavutça Tercümesi Üzerine: Kudemanın Kaleminden Türkçeden Arnavutçaya Bir Şiir Nasıl Tercüme Edilirdi – Fatos DIBRA, Tiran New York Üniversitesi, (Arnavutluk)
  • Rumeli Eyaletinde (1514- 1550) Kale Adları ve Kefe Livasındaki Balıklağu Kalesi’nin Adı Üzerine (Devlet Arşivleri Verilerine Göre) – Prof. Dr. Ayşe İLKER, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (Türkiye)
  • Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre 19. Yüzyılda Güneybatı Balkanların Gayrimüslim Okullarındaki Türkçe Eğitimine Dair Bir Değerlendirme – Dr. Murat ÇELİK, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Türkiye)

19.00-21.00     Akşam Yemeği

 

II.      Gün: 08.09.2022 Perşembe (Yer: Tiran New York Üniversitesi)

 

    3. Oturumlar

09.00-10.30    A Salonu: Balkanlarda Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Çalışmaları

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Yakup YILMAZ

  • Tercihim Türkçe Projesi’nde Uygulanan Öğretim Programı: Bosna-Hersek Örneği – Yüksek Lisans Öğrencisi Rabia ARZUPINAR, Türkiye Maarif Vakfı (Türkiye)
  • Balkanlar ile Avrupa Arasında Slovenya’da Türkçe Öğretimi – Doç. Dr. Ahmet KOÇAK, İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye)
  • Balkanlar’da Bir Arada Yaşama Kültürü Bağlamında Yapılandırılmış Etkileşimli Kitap Okuma Tasarımı – Doktora Öğrencisi Firdevs KAPUSIZOĞLU, Türkiye Maarif Vakfı, Prof. Dr. Bayram BAŞ, Yıldız Teknik Üniversitesi (Türkiye)
  • Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Seviyede Kullanılabilecek Türkçe- Arnavutça Ortak ve Yalancı Eş Değerliği Olan Kelimeler Üzerine Bir İnceleme – Öğr. Gör. İsmail AYDOĞDU, Sakarya Üniversitesi (Türkiye)

09.00-10.30    B Salonu: Balkanlarda Türkoloji Çalışmaları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tuba Işınsu İSEN DURMUŞ

  • Şemseddîn Sâmî’nin Dil, Sözlük ve Eğitim Faaliyetleri – Prof. Dr. Gencay ZAVOTÇU, Kocaeli Üniversitesi  – Doç. Dr. Cem Yılmaz Budan, Kocaeli Üniversitesi (Türkiye)
  • Balkan Dillerinde ve Özellikle Arnavutçada Türkçe Alıntılar – Doç. Dr. Lindita XHANARI LATIFI, Tiran Üniversitesi, Tiran New York Üniversitesi (Arnavutluk)
  • Atasözleri ve Atasözlerinin Türkçe ve Arnavutçadaki Önemi ve Yeri – Dr. Urtis HARRI, Tiran Üniversitesi (Arnavutluk)
  • Makedonya-Kosova Atasözü ve Deyimlerinde Dört Temel Dil Becerisi – Doç. Dr. Selim EMİROĞLU, İstanbul Aydın Üniversitesi (Türkiye)
  • Dört Romandan Hareketle Asimilasyonun ve Mübadelenin Gölgesinde Balkan Coğrafyasında Türkler – Prof. Dr. Özlem FEDAİ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye (Türkiye)

09.00-10.30    C Salonu: Balkanlarda Türkçe Yayınlar ve Edebiyat

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşe İLKER

  • Balkan Türkoloji’sine Bursa’dan Katkı – Prof. Dr. Hatice ŞAHİN, Bursa Uludağ Üniversitesi (Türkiye)
  • Kuzey Makedonya ve Kosova Türklerinin “Avaz”ı: “Sesler” Dergisinde Azerbaycan Türk Edebiyatı – Doç. Dr. Ertuğrul KARAKUŞ, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Türkiye)
  • Luan Starova’nın Konstantinopolis Göçmeni (Цариградски Емигрант) Romanında Göç – Dr. Seyhan Murtezan İBRAHİMİ, Uluslararası Balkan Üniversitesi (Kuzey Makedonya)
  • Yine Vatan İçin Eserinde Üsküp’ün Hisli Şairi Fettah Efendi’nin Duygu Dünyasına Ait Kavram ve Söz Varlığı Alanı – Dr. Sinan KAZANCI, Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi (Kuzey Makedonya)
  • Boşnak Yazar Kemal Čopra’nın Eserlerinde Türkizmler – Doç. Dr. Mehmet Emre ÇELİK, Mostar Cemal Biyediç Üniversitesi (Bosna Hersek)

10.30-11.00    Kahve Arası

    4. Oturumlar

11.00-12.30    A Salonu: Balkanlarda Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Çalışmaları

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ahmet KOÇAK

  • İşkodra, Kosova ve Manastır Vilayetlerinde Yer Alan Eğitim Kurumları ve Türkçe Derslerine Tarihsel Bir Bakış – Dr. Öğr. Gör. Tuğba ŞİMŞEK, Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkiye)
  • 2018 Avrupa Yeterlilik Çerçevesi Güncellemesine Dayalı Kuzey Makedonya Eğitim Sisteminde Reformlar ve Türkçe Öğretimi – Doç. Dr. Osman EMİN, Aziz Kiril ve Metodi Üniversitesi (Kuzey Makedonya)
  • Gümülcine Celal Bayar Azınlık Ortaokulu-Lisesi ve Türkçe Öğretimi – Ergin ŞEN, Celal Bayar Lisesi (Yunanistan)
  • Kuzey Makedonya’da Türkçe Eğitimde Öğretmenlerin Pedagojik Yeterlilikleri – Msc. Vildan DAUTOVSKA, Yaşar Bey İlköğretim Okulu – Ümit SÜLEYMANİ, Vrapçişte İlköğretim Okulu (Kuzey Makedonya)
  • Balkanlarda Türk Azınlığın Dil ve Eğitim Sorunları: Bulgaristan Örneği – Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ, Beykent Üniversitesi (Türkiye)

11.00-12.30    B Salonu: Balkanlarda Türkçe Yayınlar ve Edebiyat

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hatice ŞAHİN

  • Nusret Dişo Ülkü’nün “Çocuklar ve Büyük Çocuklar” Adlı Kitabının Çocuk Edebiyatı ve Çocuğa Görelik Açısından Değerlendirilmesi – Doç. Dr. Raşit KOÇ, Kalkandelen Devlet Üniversitesi (Kuzey Makedonya)
  • Kosova’da Bir Türk Yazarı: Şecaettin Koka’nın Öykülerinde Kadın – Prof. Dr. Ömer SOLAK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, (Türkiye) / Dr. Öğr. Gör. Türkan TOPÇU, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Bosna Hersek)
  • Kuzey Bulgaristan Eskicuma İli Çerkovna Köyünden Derlenen Masalların Formel Yapısı – Doç. Dr. Canser KARDAŞ, Muş Alparslan Üniversitesi (Türkiye)
  • Kuzey Makedonya’nın Kalkandelen Türklerinin Masallarında Kardeşlik ve İyilik Kavramı – Dr. Melek NUREDİNİ, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı, (Kuzey Makedonya)
  • Balkanlarda Çekilen Türk Dizilerinde Kültürel Öğeler ve Türkçe: “Balkan Ninnisi” Dizisi Örneği – Prof. Dr. Bayram BAŞ, Yıldız Teknik Üniversitesi- Doktora Öğrencisi Emine ASLAN, Yıldız Teknik Üniversitesi (Türkiye)

12.30-14.00    Öğle Yemeği

    5. Oturumlar

14.00-16.00    A Salonu: Balkanlarda Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Çalışmaları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cemal YILDIZ

  • Balkan Ülkelerinde Türkoloji Bölümleri İçin Bir Lisans Programı Önerisi – Prof. Dr. Mustafa BALCI, İstanbul Üniversitesi- Prof. Dr. Deniz MELANLIOĞLU, İstanbul Üniversitesi (Türkiye)
  • Balkanlarda, Doğu ve Batı Avrupa’da Dil ve Milli Eğitim Algısının Gelişimi: Gaspıralı İsmail ve Ziya Gökalp Örneklerinden Bir Mukayese Deneyimi – Dr. Mehmet YILMAZATA, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Belgrad Eğitim Müşavirliği (Sırbistan)
  • Belgrad Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türkolojisinde Kullanılan Ders Kitapları – Prof. Dr. Ksenija AYKUT, Dr. Stefani MİLJKOVİĆ, Belgrad Üniversitesi (Sırbistan)
  • Kosova’da Türkçe, Türkoloji ve İki Dilliliğin Sorunları ile Karma Türkçe Kursu Modeli – YETKM Koordinatörü Dr. Mehmet ÜLKER, Yunus Emre Enstitüsü (Kosova)
  • Kosova’da Türk Askeri Üssünün Konuşlanmasının Nedenleri ve Kosova Güvenlik Taburuna Türkçe Öğretilmesinin Değerlendirilmesi – Erva CİNER, İstanbul Üniversitesi, (Türkiye)

14.00-16.00    B Salonu: Balkanlarda Kültürel Diplomasi

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa DURMUŞ

  • Yumuşak Güç Olarak Balkanlarda Türkçe Öğretiminin Kamu ve Eğitim Diplomasisi Bağlamında Türkiye’ye Yansımaları – Dr. Hakan DİLMAN, Maltepe Üniversitesi (Türkiye)
  • Bosna Hersek’te Yunus Emre Enstitüsü Organizasyonuyla Türkçe Öğretim Yöntemleri – Prof. Dr. Nurullah ULUTAŞ, Bitlis Eren Üniversitesi (Türkiye)
  • Yabancılara Türkçe Öğretimi Politikası Kapsamında Balkanlar – Doç. Dr. Umut BAŞAR, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Doç. Dr. Behice VARIŞOĞLU, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Doç. Dr. Mehmet Celal VARIŞOĞLU, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Türkiye)
  • Bir Kamu Diplomasisi Faaliyeti Olarak Balkanlarda Türkçe Öğretimi Faaliyetleri – Doç. Dr. Kadir SANCAK, Gümüşhane Üniversitesi (Türkiye)

14.00-16.00    C Salonu: Balkanlarda Kültür Zenginliği

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gencay ZAVOTÇU

  • Kültürel Bellek Açısından Balkanton ve Türkçe Plakları – Türk Dil Kurumu Uzmanı Adem TERZİ, Türk Dil Kurumu (Türkiye)
  • Bosna Hersek’te Kahve Kültürü ve Boşnakçada Kahveyle İlgili Türkizmler – Arş. Gör. Ali Mehmet GÜRSEL, Trakya Üniversitesi (Türkiye)
  • Sırpça Yemek Adlarında Bulunan Türkçeyle Ortak Kelimeler ve Kökenleri Üzerine – Doç. Dr. Yakup YILMAZ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye)
  • Anadolu ve Balkanlarda Göz Hastalılarıyla İlgili Otacılık Uygulamaları – Prof. Dr. Süleyman Sami İLKER, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (Türkiye)

16.00-16.30    Kahve Arası

16.30-17.30    Kapanış ve Değerlendirme Oturumu

19.00-21.00    Akşam Yemeği

 

III. Gün: 09.09.2022 Cuma

 

08:00 – 20:00    Sosyal Program: Berat Gezisi

“Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Uluslararası Sempozyumu” Tiran New York Üniversitesi (UNYT) ev sahipliğinde Balkan Araştırmaları Merkezi, üniversiteler ve ilişkili kurumlarla iş birliği içinde 07-09 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Sempozyum ortakları İstanbul Üniversitesi-Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Tiran Üniversitesi-Yabancı Diller Fakültesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi-Eğitim Bilimleri Fakültesi, Trakya Üniversitesi-Balkan Araştırma Enstitüsü, Gaziantep Üniversitesi-Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslararası Balkan Üniversitesi-Türkçe Öğretmenliği Bölümü yönetici ve bilim insanlarıyla sempozyumda yerlerini almışlardır.

Sempozyumu destekleyen kuruluşlardan T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu, Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Türk Tarih Kurumu, Türk Hava Yolları, Air Albania yönetici veya temsilcileriyle hazır bulunmuşlardır.

Yoğun bir ilgi gören sempozyuma; Türkiye, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova, Sırbistan, Hırvatistan, Yunanistan, Bosna Hersek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan’dan tam metin hâlinde 118 bildiri gönderildi. Bu bildiriler hakem heyeti tarafından titizlikle incelendikten sonra Balkan ülkelerinden on dokuz (19), Türk Cumhuriyeti ülkelerinden iki (2), Türkiye’den otuz beş (35) olmak üzere toplamda elli altı (56) bildiri sözlü sunum için kabul edildi. Bildirisi kabul edilenlerden 11 bildiri sahibi çeşitli sebeplerden dolayı sempozyuma katılamayınca toplamda 45 bildiri sempozyumda bildiri sahipleri akademisyenler tarafından sunuldu ve müzakere edildi.

Türkçe öğretimi ve Türk dili edebiyatı alanlarında Balkanlara yönelik olarak çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek Balkanlarda Türkçe öğretimi ve Türkoloji alanlarındaki temel güncel sorunları tespit etmek, bu sorunlara çözüm önerileri sunmak, Türkçe öğretimi ve Türkoloji çalışmaları üzerine bilimsel araştırmaları değerlendirmek, Balkanlarda Türk edebiyatı: eserler, yayınlar, kişiler üzerine henüz üzerinde çalışma yapılmamış konuları ortaya çıkarmak, kısacası bu alanların geçmişini ve bugününü eleştirel bir bakışla değerlendirmek ve gelecekte yapılabilecek çalışmalara ışık tutmak amacıyla düzenlenen sempozyumda iki gün boyunca 07 Eylülde iki, 08 Eylülde üç ayrı salonda sekiz oturum olmak üzere toplamda on oturum yapıldı. Ayrıca açılış programından sonra “Geçmişten Günümüze Balkanlarda Türkçe” ve “Anma Oturumu: Balkanlarda Türkoloji’nin Kurucuları” adlı iki panel gerçekleştirildi. Sempozyumun birinci gününde “Monografiler, Sözlükler, Arnavutçada Türk Edebiyatı konulu bir kitap sergisi düzenlendi.

Sempozyumun açılış töreninde T.C. Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan ATAY, Türkiye Maarif Vakfı Başkan Vekili Prof. Dr. Ahmet Emre BİLGİLİ, Tiran New York Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Erkan ERDEMİR, Arnavutluk Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mrs. Albana TOLE, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurum Başkanı Prof. Dr. Muhammed HEKİMOĞLU, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut AK, Gaziantep Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Arif ÖZAYDIN, Türk Alman Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Cemal YILDIZ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Yaşar BÜLBÜL, Tiran Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esmeralda KROMİDHA, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim GÜLTEKİN, TMV Tiran New York Üniversitesi Balkan Araştırmaları Merkezi Müdürü, Doç. Dr. Lindita XHANARİ LATİFİ sempozyumun düzenlenme amacı, Balkanlarda Türkçe öğretimi ve Türkoloji alanı için önemi hakkında konuşmalarını yaptılar. Ardından TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Leyla KARAHAN’ın başkanlığında “Geçmişten Günümüze Balkanlarda Türkçe” konulu açılış paneline Prof. Dr. Mustafa İSEN, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati DEVELİ konuşmalarıyla katıldılar. Rahatsızlığı sebebiyle sempozyuma iştirak edemeyen Zagreb Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ekrem ČAUŠEVİĆ’in gönderdiği yazılı bildiri okundu. Panelde Prof. Dr. Mustafa İSEN geçmişten günümüze Balkanlarda Türkçenin önemini vurguladı. Türkoloji alanında yapılacak çalışmaların ve araştırmaların Balkan ülkelerinin tarihi, kültürü, dili, edebiyatı, sanatı vb. konularına ışık tutacağını ve temel metinlerin, belgelerin çoğunlukla Türkçe olması hasebiyle bu çalışmaların yapılabilmesi için Türkçenin çok iyi bilinmesi gerektiğini ve Türkoloji bölümlerinin işlevine dikkat çekti. Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, “Balkanlarda Gönül Dili Türkçe” başlıklı konuşmasında, Türkçenin Balkanlarda hemen hemen bütün dillere çok sayıda kelime verdiğini bu şekilde Türkçenin Balkan halkları arasında dilleri vasıtasıyla ortak bir kültür oluşturduğunu kaydetti. Prof. Dr. Hayati DEVELİ ise Balkanlarda Türkçe öğretiminin kapsamını ve önemini vurguladığı konuşmasında Balkan halklarının Türkçe öğrenimine gösterdiği rağbetin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini ve hedef kitleye göre materyal, yeni yaklaşım ve metotların geliştirilmesi hususuna değindi.

Sempozyumun “Balkanlarda Türkolojinin Kurucuları” konulu Anma Oturumu, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa BALCI’nın başkanlığında gerçekleştirildi. Bu oturumda Prof. Dr. Behixhudin SHEHAPİ, Belgrad Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tarık DURAN ve Tiran New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lindita XHANARİ LATİFİ Balkanlarda Türkoloji alanında çalışmalar yapan Türkologlar hakkında bilgi verdiler.

Panel oturumlarından sonra Arnavutçada Türk edebiyatı, sözlükler ve monografiler ile Arnavutluk’taki yayınevleri tarafından TEDA Projesi kapsamında Türkçeden Arnavutçaya çevrilerek yayımlanan 400 eserin yer aldığı Kitap Sergisi düzenlendi ve bu esnada yayınevi yöneticisinin takdim konuşmaları dinlendi. Beraberinde çeşitli fikir alışverişlerinde bulunuldu.

Panel, Kitap Sergisi ve Anma Oturumunun ardından 5 oturumun Yabancılara Türkçe Öğretimi üzerine diğer 5 oturumun da Türkoloji üzerine olduğu sempozyum oturumlarına geçildi.

Prof. Dr. Deniz MELANLIOĞLU’nun yönettiği Balkanlarda Türkçe Eğitimi ve Öğretimi adlı 1. Oturumda metinlerde Türkçe öğretimi, dil ihtiyaç analizleri, öğreticilerin iletişim ve öğretim dilleri ile lisansüstü tezler ele alındı.

Prof. Dr. Hayati DEVELİ’nin yönettiği Balkanlarda Türkoloji Çalışmaları adlı 2. Oturumda Türkçeye katkı sağlayan eşraf aileler, Sultan I. Selim’in felek redifli şiiri, Balıklağu kale adı etimolojisi ile gayrimüslim okullarda Türkçe öğretimi ele alındı.

Doç. Dr. Yakup YILMAZ’ın yönettiği Balkanlarda Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Çalışmaları adlı 3A. Oturumda öğretim programları, Slovenya’da Türkçe öğretimi, etkileşimli kitap okuma tasarımı ile Türkçe-Arnavutça arasındaki yalancı eşdeğerliği olan kelimeler ele alındı.
Prof. Dr. Mustafa BALCI’nın yönettiği Balkanlarda Türkoloji çalışmaları adlı 3B. Oturumda Şemseddin Sami, Arnavutçada Türkçe alıntılar ve atasözleri ile mübadelenin Türklere etkisi ele alındı.

Prof. Dr. Ayşe İLKER’in yönettiği Balkanlarda Türkçe Yayınlar ve Edebiyat adlı 3C. Oturumda Balkan Türkolojisine Bursa’dan bir katkı, Sesler dergisinde Azerbaycan Türk edebiyatı, Starova’nın romanında göç konusu, Fettah Efendi’nin söz varlığı ile Kemal Čopra’da Türkizmler ele alındı.

Doç. Dr. Ahmet KOÇAK’ın yönettiği Balkanlarda Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Çalışmaları adlı 4A. Oturumda Balkan ülkelerinde çeşitli seviye ve okullarda verilen Türkçe derslerinin yeterlilikleri ve tarihi ele alındı.

Prof. Dr. Hatice ŞAHİN’in yönettiği Balkanlarda Türkçe yayınlar ve Edebiyat adlı 4B. Oturumda Balkan ülkelerinde yayımlanan kitapların çocuğa göreliği, Şecaettin Koka’da kadın, masallar ve masallardaki iyilik teması ile dizilerde kültürel öğeler ele alındı.

Prof. Dr. Cemal YLDIZ’ın yönettiği Balkanlarda Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Çalışmaları adlı 5A. Oturumda Balkan ülkelerinde yer alan Türkoloji bölümleri için lisans programı önerisi, dil ve millî eğitim algısı, Türkoloji bölümlerinde kullanılan ders kitapları ve özel gruplara Türkçe öğretilmesi konuları ele alındı.

Prof. Dr. Doç. Dr. Mehmet Emre ÇELİK’in yönettiği Balkanlarda Kültürel Diplomasi adlı 5B. Oturumda Balkan ülkelerinde Türkçe öğretiminin diplomasi bağlamında Türkiye’ye yansıması, Türkçe öğretim yöntemleri, Türkçe öğretim politikası ile Başkanlarda Türkçe öğretim faaliyetleri diplomatik yönüyle ele alındı.

Prof. Dr. Gencay ZAVOTÇU’nun yönettiği Balkanlarda Kültür Zenginliği adlı 5C. Oturumda Balkanton ve Türkçe plaklar, Boşnakçada yer alan kahveyle ilgili Türkizmler, Sırpçada yer olan ortak yemek adları ve kökenleri ile Anadolu ve Balkanlarda göz hastalıklarıyla ilgili otacılık uygulamaları ele alındı.

Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal YILDIZ’ın başkanlığındaki Kapanış ve Değerlendirme Oturumda ise Yüksek Kurum Başkanımız Prof. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU ile Bilim Kurulu Üyemiz Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice ŞAHİN, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yakup YILMAZ ve Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığından Prof. Dr. Behixhudin SHEHAPI sempozyum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kapanış ve Değerlendirme oturumlarında Prof. Dr. Cemal YILDIZ başkanlığında sempozyum sonuçları ortaya kondu. Prof. Dr. Cemal YILDIZ, sempozyumun Balkanlar üzerine sınırlandırılmış olmasının önemine değindi. Konunun edebiyat, kültür, tarih, Türkçenin yabancı dil, ana dili ve iki dillilik kapsamında dil eğitiminin bütün boyutlarıyla ele alınmasının çok kıymetli olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Behixhudin SHEHAPI Türkçenin Balkanlardaki önemi ve değeri üzerine konuşmalarını, Prof. Dr. Muhammed HEKİMOĞLU’nun Türkoloji ve Türkçe üzerine yapılacak her çalışmanın Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından destekleneceği sözleri izledi. Ardından Prof. Dr. Hatice ŞAHİN Türkoloji bildirileri hakkında toparlayıcı bilgiler sundu. Prof. Dr. Hatice ŞAHİN konuşmasında Türkoloji alanında sunulan bildirilerin bir kısmının Türk dilinin Balkan dillerine etkisi üzerine yoğunlaşırken eski Türk edebiyatı, Balkanlarda çağdaş Türk edebiyatı ve Halk edebiyatı ile ilgili bildiriler de olduğunu ifade etti. Eski Türk edebiyatı ile ilgili bildirileri, Balkan coğrafyasında yetişen sanatkârların bu coğrafyada yaşarken Türk edebiyatına etkileri ve genel anlamda Türk edebiyatına etkileri ve katkıları şeklinde bakış açısı olarak iki kanaldan değerlendirmek gerektiğini ifade etti. Ayrıca bu bildirilerin Türk edebiyatını zenginleştirip şekillendirmesi bakımından da rolleri üzerinde fikirler oluşturduğunu söyledi. Sadece şairlerin ve yazarların değil aynı zamanda onları destekleyen bazı unsurların da vurgulandığını bu sebeple sözü edilen bildirilerin son derece değerli olduğunu belirtti. Şahin, konuşmasında Balkanlarda Türk dili ve edebiyatı üzerine Türkiye’de yapılan çalışmaların daha fazla değerlendirilmesi hususunu delegelerden gelen bir öneri olarak sundu. Türkçenin Balkan coğrafyasında tarihî derinliğe sahip olduğunu dile getiren konuşmacı bu ülkelerde Türkçenin etkisinin birleştirici özelliğine vurgu yaparak Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN’in bildirilerinde ifade ettiği gibi gönül dili Türkçenin ve Türkçe öğretiminin oldukça önemli olduğunu ifade etti. Çünkü Türkçe öğretimi ve Türkoloji çalışmalarının bu coğrafya için aynı zamanda kendi tarihlerini, kültürlerini, sanatlarını ve diğer hususları bilmek, tanımak ve öğrenmek anlamına geldiğini dolayısıyla Türkçe öğretiminin ve Türkoloji bölümlerinin güçlendirilip geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Bu sempozyum vasıtasıyla ayrı çalışma alanları olmasına rağmen Türkçe öğretimi ve Türkoloji alanlarının birbiriyle ilişkisinin görülmüş olduğunu da ifade eden Şahin, sempozyum sonuçlarının alana önemli katkı sağlayacağına olan kanaatleri ile konuşmasını tamamladı.

Doç. Dr. Yakup YILMAZ sempozyum bildirilerinin Türkçe öğretimi ve Türkoloji alanları bakımından dengeli bir dağılıma sahip olduğunu söyledi. Türk Dil Kurumu gibi Türkçe öğretimi üzerine yoğunlaşan ve işin teorik tarafına yoğunlaşan bir kurum ihdas edilmesi önerisini dile getirdi.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim GÜLTEKİN ile ev sahibi ve dönem başkanı Tiran New York Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan ERDEMİR sempozyumun sonunda kapanış konuşması yaptılar. ERDEMİR konuşmasında, sempozyumu çok önemsediklerini ve üniversite olarak Türkçe öğretimi ve Türkoloji çalışmalarına yönelik planlamalarda sempozyum sonuçlarını değerlendireceklerini ve sempozyumun ilgili kurumların desteğiyle paydaş üniversitelerin ev sahipliğinde ana konu Balkanlarda Türkçe ve Türkoloji olmak üzere farklı temalarda devam edeceğini ifade etti.

BTÖTUS at International Maarif Magazine Issue No 9

International Maarif Magazine issue 9 has been published. In the ninth issue of International Maarif Magazine, the topic of “Basics of Sciences “Mathematics” and “School Libraries in the Age of Technology” is evaluated in different aspects by international academics and …

International Symposium on Turkish Teaching in the Balkans and Turcology | Closing Ceremony

The International Symposium on Turkish Teaching in the Balkans and Turcology lasted three days, and more than 60 papers were presented in different panels simultaneously. This symposium was finalized with a closing and evaluation ceremony with a panel that was …

International Symposium on Turkish Teaching in the Balkans and Turcology | Opening Ceremony

On September 7th 2022, UNYT Balkan Research Center organized the International Symposium on “Turkish Teaching in the Balkans and Turcology”, in cooperation with several universities and other national and international academic institutions. The purpose of the symposium was to identify …

Address

``Kodra e Diellit``, Tirana, Albania

Phone

Lindita Xhanari Latifi (UNYT) +355 67 387 0226
Büşra Penlivanlı (TMV) +90 546 550 00 71

e-Mail

balkansymposium@unyt.edu.al