Nr. Fakultet Program Studimi ID MATURE
1 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161706600139
2 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 162356900008
3 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 160708600102
4 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161936000067
5 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161706600054
6 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 160708900041
7 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161939700335
8 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161936000123
9 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 162630500026
10 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 162526300361
11 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 162629900059
12 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161948600076
13 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161757400001
14 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161939400039
15 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161939500179
16 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161113300004
17 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 162327600057
18 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 162630500057
19 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 162629900046
20 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 163343300025
21 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161939400232
22 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161939400450
23 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161946000028
24 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161939700096
25 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 163341300034
26 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161215600247
27 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161113500001
28 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161937400036
29 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161956300001
30 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 162953200019
31 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161939400584
32 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161746600061
33 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161939900213
34 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161418200001
35 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161948600025
36 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161939400464
37 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 162327000050
38 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 160810400003
39 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161937400030
40 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161948400031
41 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161939400407
42 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161936500004
43 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161114400002
44 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161939400419
45 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 163341300124
46 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161937900269
47 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161946100011
48 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161936300039
49 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 162647800009
50 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 163358400014
51 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161946000006
52 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161938800044
53 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161948600035
54 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161939400474
55 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161113300072
56 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161938800073
57 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161939500020
58 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 163341300109
59 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161948600043
60 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161936000186