Nr. Fakultet Program Studimi ID MATURE
1 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161937900019
2 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161938800032
3 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161114000060
4 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 163341300010
5 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 160100300009
6 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939500061
7 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 163343300003
8 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 160708600267
9 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161958300001
10 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161936200028
11 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939500246
12 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161937900125
13 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939500138
14 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161114400097
15 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 160744600009
16 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939400033
17 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 163220300180
18 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 162922400012
19 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939400108
20 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 162526300021
21 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 162921500021
22 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161937400019
23 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939400525
24 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161114200130
25 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939500058
26 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 162526300011
27 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161746600081
28 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161946000034
29 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 160708000114
30 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161938700002
31 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161937400012
32 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161938800069
33 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 160100300010
34 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161937400048
35 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161956300008
36 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161940000017
37 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939400505
38 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939400011
39 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 162326900249
40 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939900303
41 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161746600046
42 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939700458
43 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939700087
44 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 162921800029
45 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 160100200246
46 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161938800020
47 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 160504800108
48 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 162922400034
49 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 162922400177
50 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161706600134
51 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 162921500064
52 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161940000007
53 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939700088
54 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161114200082
55 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161706200005
56 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161114000016
57 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 162922400131
58 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161953800003
59 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 163359300035
60 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939500279
61 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 163123800112
62 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161706600104
63 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939400311
64 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161937900061
65 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 160744600006
66 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939500219
67 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 162629900029
68 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161113000056
69 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161940000032
70 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161938800003
71 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 162134200301
72 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939700114
73 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161958300007
74 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161114000021
75 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939700171
76 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 162630700258
77 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161940200029
78 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 163123800058
79 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161937900137
80 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 160100200076
81 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161948600070
82 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161757400021
83 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939400504
84 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161937900358
85 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161937900087
86 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161706600105
87 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 160749200008
88 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 162629600122
89 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 163343300002
90 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939700234
91 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939700161
92 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 160100200257
93 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939400046
94 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 160101100017
95 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161936200186
96 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939700096
97 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161948200024
98 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 163341300027
99 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161114200135
100 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161937900274
101 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161948600019
102 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161011600069
103 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939400002
104 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939400003
105 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 160912300005
106 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161114200140
107 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161114200010
108 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939500182
109 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 162653600045
110 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939100190
111 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 163343300030
112 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161937400017
113 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161937900539
114 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 163341300127
115 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161011600160
116 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939500140
117 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161706200012
118 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939400131
119 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939700440
120 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161216300006
121 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 163348100026
122 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161937400172
123 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161937400083
124 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 162134200440
125 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 160201900173
126 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161937400137
127 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 163624700038
128 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 162629900214
129 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161937400174
130 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161113300041
131 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 163341300124
132 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939500020
133 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161948600043
134 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161214900007
135 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161948600008
136 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 162630500051