6-jpg

 

Kandidatët e shpallur fitues për të ndjekur studimet në një nga degët e ofruara në Universitetin e New York, Tirana duhet të paraqiten ne kampusin e UNYT për të finalizuar proçedurat e regjistrimit në datat 13 deri më 20 shtator, prej orës 09:00-17:00

Dokumentacioni qe duhet te keni per te mundesuar regjistrimin tuaj:
-Kopje e noterizuar e Diplomës së Maturës Shtetërore me certifikaten e notave.
-2 fotografi.
-Kopje e mjetit te identifikimit ose pasaportës.
-Kopje e deshmise se gjuhes angleze (ne rast se jo, kandidateve do te njoftohen lidhur me testimin zyrtar te mundesuar në ambientet e UNYT).
Per informacion të mëtejshëm mos hezitoni te na kontaktoni në:

Numrin e telefonit: +355 4 4512345,

E-mail: admissions@unyt.edu.al, info@unyt.edu.al

Facebook

Ju mirepresim!