visual

Lista përfundimtare e kandidatëve që kanë zgjedhur programet e studimit pranë University of New York Tirana në vitin akademik 2018-2019, në ciklin e parë Bachelor.

The definitive list of candidates who have applied to be enrolled at the undergraduate study programs offered at the University of New York Tirana for the academic year 2018-2019.

 

Drejtesi Fituesit

Psikologji Fituesit

Shkenca Politike Fituesit

Administrim Biznes Fituesit

Finance Fituesit

Ekonomiks Fituesit

Kontabilitet Fituesit

Menaxhim Fituesit

Marketing Fituesit

Shkenca Komjuterike Fituesit

Sistemet e Infomacionit Fituesit

Places are limited reserve yours now !