visual

Lista paraprake e kandidatëve që kanë zgjedhur programet e studimit pranë University of New York Tirana në vitin akademik 2016-2017, në ciklin e parë Bachelor.

The preliminary list of candidates who have applied to be enrolled at the undergraduate study programs offered at the University of New York Tirana for the academic year 2016-2017.

 • 1 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939900390
  2 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939400131
  3 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 163440900129
  4 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939700084
  5 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 163145200031
  6 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 163123800112
  7 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 163343300002
  8 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 162326900249
  9 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161937400137
  10 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161948600070
  11 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161958300007
  12 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161940000032
  13 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939500191
  14 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 162630500030
  15 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 163343300030
  16 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 163341300027
  17 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161940200029
  18 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 160101100017
  19 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161706600035
  20 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161940000021
  21 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939400002
  22 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939400010
  23 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161936800186
  24 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161012100002
  25 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 160202100041
  26 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 160912300005
  27 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161758100103
  28 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 162922800155
  29 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161948200024
  30 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161940200043
  31 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161706600147
  32 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939700082
  33 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161936300178
  34 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161215000297
  35 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 162327800006
  36 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 162630500051
  37 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161937400065
  38 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161950400010
  39 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 162630500060
  40 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939400033
  41 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939400279
  42 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161937400020
  43 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 160708600267
  44 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161706200012
  45 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939400240
  46 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161948900018
  47 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161935900014
  48 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161114000002
  49 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161113500054
  50 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161706200005
  51 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939700234
  52 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161936800063
  53 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939400328
  54 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161939400504
  55 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 162921500030
  56 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 162526300016
  57 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 160708800051
  58 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 161114000095

 • 1 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 163359300022
  2 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161939900404
  3 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 163343600060
  4 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 160201900044
  5 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161936500003
  6 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161939700402
  7 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161939900378
  8 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161706600065
  9 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161113500162
  10 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 162630500049
  11 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 160100300015
  12 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161939900390
  13 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161936000186
  14 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161939400279
  15 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161936500002
  16 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 161939300305
  17 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 162630500030

 • 1 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 161113500376
  2 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 161939700515
  3 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 161948600066
  4 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 161936200198
  5 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 161706400392
  6 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 161939900400
  7 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 162151200128
  8 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 161758100103
  9 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 163343300002
  10 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 162526500046
  11 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 161936000186
  12 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 162134200081
  13 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 162327800006
  14 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 161939900390
  15 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 160403700164
  16 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 162034600076
  17 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 161939400279
  18 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 161706500172
  19 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 161939900007
  20 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 161939300305
  21 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 161113500301
  22 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 161936900102
  23 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 161418500187
  24 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 161939700402
  25 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 163343000161
  26 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 160810600033

 • 1 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161950500010
  2 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161948800027
  3 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 160101200065
  4 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161939400232
  5 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 160100300015
  6 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 160100300061
  7 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161935500045
  8 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161744300017
  9 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161746600015
  10 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161215300002
  11 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161757400011
  12 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161948600044
  13 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161939300147
  14 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 162326900237
  15 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 162647800031
  16 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161114400087
  17 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 163825800013
  18 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 162151200118
  19 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161939900003
  20 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 162134200106
  21 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161939900390
  22 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161937900405
  23 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161939900400
  24 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161215000274
  25 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 160100200225
  26 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161706100013
  27 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161417700026
  28 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 163359300022
  29 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161937900441
  30 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161948200035
  31 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 162133600002
  32 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161705400012
  33 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 160708000022
  34 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 163343300002
  35 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161936000186
  36 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161146900036
  37 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161939400479
  38 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 160602700208
  39 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161939400473
  40 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 163440400007
  41 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 160201900044
  42 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 162134200388
  43 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 162247000011
  44 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161950400010
  45 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 162247000065
  46 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161937900131
  47 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161113000014
  48 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161418300013
  49 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161937900247
  50 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161939400240
  51 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161706500172
  52 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161706100039
  53 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161937900658
  54 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161113500031
  55 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 162232600125
  56 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 162630500030
  57 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 163440900102
  58 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161937900034
  59 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 163825800026
  60 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161939400107
  61 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 160810700129
  62 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 160912400106
  63 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161113300034
  64 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161939700402
  65 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161939400071
  66 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 163123700198
  67 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161950400028
  68 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161948600006
  69 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161951900016

 • 1 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 163147500041
  2 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161939900400
  3 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161939700371
  4 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 163441000025
  5 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161936000186
  6 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161940200002
  7 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161959200026
  8 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 162526300007
  9 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161939900340
  10 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 163343500093
  11 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 162629900005
  12 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161936500006
  13 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 163351600031
  14 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 160810500009
  15 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161937400030
  16 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 163343300002
  17 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161113000014
  18 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161950500010
  19 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161939900390
  20 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161940000021
  21 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 162630500030
  22 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 162829500120
  23 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 163440900102
  24 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 162630500075
  25 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161940000019

 •  

  1 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161939400517
  2 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161958300012
  3 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 163343500066
  4 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161948600013
  5 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161936600142
  6 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 163147500041
  7 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161939400030
  8 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161948600008
  9 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161936000186
  10 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 163123700043
  11 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161113300041
  12 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161940000103
  13 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161706600080
  14 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161215000205
  15 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 160810600033

 • 1 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161939400121
  2 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161114000061
  3 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161948600008
  4 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161939400028
  5 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161938800044
  6 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 163220300111
  7 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161939400450
  8 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161937900433
  9 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161113300041
  10 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161114000002
  11 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161113500054
  12 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161619000035
  13 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161940000019
  14 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 162921500022
  15 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 162326900027
  16 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 163343300007
  17 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 163359300036
  18 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 160708000048
  19 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 162921500016
  20 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161948600085
  21 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 163341400053
  22 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161939400022
  23 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 163343300008
  24 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161937400042
  25 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161215000078
  26 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 160504700078
  27 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 160602700036
  28 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161939900390
  29 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161939400517
  30 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 163343500093
  31 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161939700371
  32 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161940200002
  33 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161939400279
  34 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 162629900005
  35 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 163343600060
  36 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 163440900102
  37 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 160708600259
  38 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161939900340

 • 1 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 162921500035
  2 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161939400279
  3 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161939500305
  4 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161215000205
  5 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161939900033
  6 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 163625000135
  7 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161939400263
  8 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161114200013
  9 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 163343500093
  10 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161939900400
  11 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 162034300027
  12 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 162151200128
  13 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 160504700134
  14 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161936000186
  15 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 160201900090
  16 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 162151200152
  17 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161938800044
  18 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161706500172
  19 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161948600026
  20 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 163440800009
  21 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161948600013
  22 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 160708600259
  23 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161948600025
  24 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 162630700066
  25 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161937900089
  26 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 163147500041

 • 1 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161939700003
  2 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 163145200001
  3 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161937500014
  4 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161939400517
  5 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 163147500041
  6 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 163343500093
  7 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161939900400
  8 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161939700371
  9 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161948600008
  10 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161936000186
  11 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 162630500049
  12 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 162630500051
  13 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161939400279
  14 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161936500003
  15 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161948600026
  16 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 163440900102
  17 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161940000019
  18 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 160708600259
  19 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161939900340
  20 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161215000205

 • 1 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161114000014
  2 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161939400046
  3 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 160708600259
  4 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161216700088
  5 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161939900390
  6 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161114000061
  7 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 163343500093
  8 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161939900400
  9 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161958300012
  10 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161948600008
  11 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161936000186
  12 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161939400279
  13 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 162526300007
  14 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161215000205
  15 UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161746600015