Nr. Fakultet Program Studimi ID MATURE
1 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161939400195
2 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 160708600082
3 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161937900132
4 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 162629600185
5 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161939400013
6 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161939400276
7 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161946000025
8 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161706600015
9 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161939400407
10 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161937900310
11 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161936500015
12 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161958300014
13 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161939400232
14 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161953800015
15 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161937400027
16 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 163625000354
17 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161706600135
18 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161706400140
19 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 162134200301
20 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161948600032
21 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161939400362
22 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 163341300356
23 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161939700018
24 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 163359300022
25 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161744300016
26 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161706600006
27 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161940000025
28 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161946000028
29 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161937900441
30 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161937400044
31 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161706600085
32 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 162647800026
33 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161938600003
34 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161936300074
35 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161936000186
36 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161706600065
37 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161706100009
38 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161418300013
39 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 160708000037
40 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161807200109
41 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161937400053
42 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161215600021
43 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161939700566
44 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161940000026
45 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161936700020
46 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161937900238
47 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161937900511
48 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161939500023
49 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161939400472
50 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161939400546
51 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161936500004
52 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 162428300075
53 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161746600046
54 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161940200024
55 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161946100011
56 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 160100200058
57 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 162629900210
58 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161937900405
59 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161959200009
60 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161959200047
61 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161114400122
62 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 162151200118
63 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161114400087
64 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161938800069
65 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161948600076
66 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 162921500021
67 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 162356900008
68 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161950500008
69 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 163341300124
70 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 160100300014
71 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161746600019
72 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161939500020
73 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 162647800021
74 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161114400002
75 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161705200133
76 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161939400464
77 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 161939400584
78 Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 163359300035