Nr. Fakultet Program Studimi ID MATURE 1 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161938800073 2 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161114200133 3 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161948600029 4 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161940000015 5 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” […]