Nr. Fakultet Program Studimi ID MATURE 1 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161114000014 2 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161706200008 3 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161940200027 4 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161939500020 5 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” […]