Nr. Fakultet Program Studimi ID MATURE
1 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161938800073
2 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161114200133
3 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161948600029
4 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161940000015
5 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161940000087
6 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 160100200088
7 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161746600010
8 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 162629900005
9 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161940000098
10 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161939100476
11 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161940000041
12 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161939400231
13 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161940200005
14 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161946000031
15 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161936000186
16 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161939400028
17 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 162630500051
18 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 162151200094
19 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 162151200094
20 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161113000062
21 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161940200004
22 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161940200002
23 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 162630500036
24 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161215900018
25 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 160744600009
26 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161939500020
27 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 160708000114
28 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161948600076
29 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 163343300003
30 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 162356900008
31 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161940000083
32 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 162326900027
33 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161417900009
34 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 160100300061
35 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161940200012
36 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161113300065
37 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161946000006
38 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161706600116
39 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 161940200007
40 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Menaxhim” 163341300109