Nr. Fakultet Program Studimi ID MATURE
1 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 162526300007
2 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161946000006
3 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161938800044
4 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161940200012
5 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161112600102
6 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161939500305
7 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 163341300109
8 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 162922400219
9 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 162326900027
10 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 160749200007
11 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161940000083
12 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161938600038
13 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161937900017
14 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161939500006
15 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161113300063
16 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161939400300
17 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 162629900023
18 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 162922800069
19 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161706600063
20 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 162647800026
21 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161752700001
22 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 162647800021
23 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161937400014
24 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161939400474
25 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161948600031
26 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161746600034
27 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161939400180
28 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 162630700137
29 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161939400259
30 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 162151200152
31 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161939100014
32 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161937400168
33 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161746600002
34 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 163358400014
35 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 162134200210
36 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 160810700146
37 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161113500325
38 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161939400039
39 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161939500020
40 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161940200005
41 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161946000028
42 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161948600076
43 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161940000098
44 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 163343300003
45 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161757400001
46 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 162356900008
47 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 160709600005
48 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161948600032
49 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161937900087
50 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161948600019
51 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161948600035
52 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161146900007
53 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 160708600275
54 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161417900009
55 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 162630500041
56 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161746600050
57 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161948600013
58 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161113300065
59 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161706600116
60 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161940200019
61 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161948600050
62 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161939400024
63 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161939400317
64 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Marketing” 161940200002