Nr. Fakultet Program Studimi ID MATURE
1 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161937400086
2 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161114000023
3 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161146900007
4 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161948600050
5 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 160403700205
6 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161746600050
7 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161746600028
8 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161936700020
9 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161214900007
10 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161939400357
11 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161939700327
12 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161940000034
13 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161936600142
14 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161939400022
15 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161936700001
16 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161939100297
17 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 162921800057
18 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 163343500022
19 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161936600129
20 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 162629900068
21 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161937400070
22 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161940200008
23 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 160708000114
24 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 160100300061
25 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161940200012
26 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 163343300003
27 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161113300065
28 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161937900140
29 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 163341300124
30 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161946000034
31 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161706600081
32 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161940200019
33 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 162356900008
34 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161937400125
35 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161939400517
36 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161946000033
37 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Kontabilitet” 161948600035