Nr. Fakultet Program Studimi ID MATURE
1 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161937900204
2 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 160749200002
3 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161706300004
4 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161706600128
5 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161706600089
6 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161939500311
7 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161936100013
8 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161706600094
9 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161113300065
10 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161706600116
11 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161937400076
12 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161937900179
13 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 160708600275
14 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161938000111
15 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 163220300111
16 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161113300056
17 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161937900140
18 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161706200008
19 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 160100300061
20 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 163343500066
21 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161113300041
22 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161214900007
23 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 162327800087
24 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161938600003
25 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161746600053
26 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161940200019
27 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161939700366
28 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161706600081
29 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161113300072
30 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161940000094
31 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161939400353
32 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161940000095
33 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161939400517
34 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161948600013
35 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161939500168
36 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161113300011
37 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 160749200001
38 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161946000004
39 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161939400486
40 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161948600033
41 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161940000073
42 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161114200165
43 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161706100013
44 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 160100300005
45 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161705200133
46 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161953800010
47 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161939400024
48 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 162034800038
49 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161939400450
50 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 162922400234
51 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161946000033
52 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161946000031
53 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161939700371
54 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161939400260
55 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161937400125
56 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161935700068
57 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161948600008
58 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161940200015
59 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 162047900018
60 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161959200025
61 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 160744600009
62 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161114000023
63 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161417900009
64 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161939400028
65 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 163343300003
66 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 160708000114
67 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161948600043
68 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 162356900008
69 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 163341300124
70 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161938800069
71 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161940200012
72 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161940200015
73 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161946000034
74 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161948600045
75 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 160744600006
76 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161936600142
77 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161939400311
78 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161948600019
79 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 163343500022
80 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 160744600009
81 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161114000023
82 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161417900009
83 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161939400028
84 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 163343300003
85 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 160708000114
86 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161948600043
87 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 162356900008
88 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 163341300124
89 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161938800069
90 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161940200012
91 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161940200015
92 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161946000034
93 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161948600045
94 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 160744600006
95 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161936600142
96 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161939400311
97 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 161948600019
98 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil “Financë” 163343500022