Nr. Fakultet Program Studimi ID MATURE
1 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161114000014
2 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161706200008
3 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161940200027
4 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161939500020
5 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161953700001
6 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161940000010
7 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161939400292
8 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161958300012
9 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161937400087
10 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161937900387
11 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 162629600203
12 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 162356900008
13 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161937400174
14 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161938800003
15 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161940000007
16 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 163343300003
17 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161757400001
18 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161939400046
19 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161939500006
20 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 160100300061
21 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161113300041
22 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161937900140
23 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161938800073
24 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161114000023
25 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161939400028
26 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161417900009
27 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161940200012
28 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161948600050
29 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161948600029
30 Fakulteti i Ekonomisë “Administrim Biznesi” me profil  “Ekonomiks” 161937400076