Nr. Fakultet Program Studimi ID MATURE
1 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161956300010
2 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 162647800009
3 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 160100300014
4 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161940200016
5 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161939300120
6 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161950500008
7 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161940200026
8 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161936500007
9 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161939400248
10 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161948600035
11 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161940200011
12 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161939400505
13 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161940000065
14 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161417900009
15 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161940200007
16 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161948600043
17 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 162151200088
18 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161940200024
19 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161939400317
20 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161938800061
21 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161619000035
22 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161746600019
23 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161937900485
24 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161948600045
25 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161706600019
26 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 163343500093
27 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 163341400049
28 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161936500014
29 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161948900002
30 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161940000060
31 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161948600073
32 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161937400142
33 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 162630500041
34 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 160708600275
35 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161746600046
36 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161940000017
37 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161940200012
38 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 162526300011
39 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161938800073
40 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161114000023
41 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 163343300003
42 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 160100200088
43 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161757400001
44 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161937400030
45 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161938600003
46 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161706600081
47 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161113300072
48 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 161938700002
49 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 162356900008
50 Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 162629600203